Verden samles for at skabe nye løsninger for klodens flygtninge

En bred vifte af ledere, beslutningstagere og aktører, fra hele verden og alle hjørner af samfundet, mødes nu for at mobilisere et bedre respons på den globale flygtningesituation.

UNHCR, FN’s Flygtningeorganisation, samler for første gang nogensinde et bredt udsnit af vigtige samfundsaktører fra hele verden til Global Refugee Forum, som finder sted i Genève i Schweiz 17.-18. december 2019. Deltagerlisten vil bl.a. tælle højtstående diplomater, regeringsrepræsentanter og topchefer fra hele verden, også Danmark, og naturligvis flygtninge selv.

Budskabet er klart: Vi kan skabe holdbare løsninger på den globale flygtningekrise. Men vi kan kun gøre det, hvis vi står sammen, og hvis vi løfter i fællesskab med en meget høj grad af international solidaritet.

Global Refugee Forum har fokus på at lette presset på de værtslande og lokalsamfund i nærområderne, der lige nu huser 85% af verdens flygtninge, samt skabe nyt håb for de millioner af børn, kvinder og mænd, der er tvunget på flugt fra deres hjem på grund af krig og forfølgelse.

Når donorregeringer, værtslande og lokale myndigheder, den private sektor, det civile samfund, udviklingsbanker, FN-organisationer og flygtningerepræsentanter mødes i Genève, er det en unik mulighed for disse aktører til at finde sammen i nye konstellationer og nye partnerskaber. Her kan de inspireres af hinandens gode erfaringer på tværs af sektorer og regioner, præsentere verden for banebrydende nye tiltag, og gå sammen i fælles løfter – der alt sammen kan bidrage til løsninger for verdens millioner af flygtninge og fordrevne.

Dette første Global Refugee Forum zoomer ind på en række helt afgørende udfordringer:

Der er brug for at sætte turbo på at hjælpe flygtninge med at kunne klare sig selv. De skal have adgang til skolegang og uddannelse. De skal have mulighed for at arbejde og tjene penge, så de kan genopbygge deres tilværelse og samtidig bidrage økonomisk til de lokalsamfund, der huser dem. De skal have adgang til energi og kritisk infrastruktur. Men der er også brug for en mere jævnbyrdig fordeling af ansvaret for at beskytte verdens flygtninge – antallet af pladser i kvoteprogrammer til de mest sårbare flygtninge skal øges sammen med andre legale adgangsveje til at komme i sikkerhed.

Global Refugee Forum følger hermed op på den nye, globale flygtningeaftale (Global Compact on Refugees), der blev vedtaget i december sidste år af FN’s Generalforsamling. Målet med flygtningeaftalen er at forbedre det globale svar på flygtningesituationer ved at yde stærkere støtte til de lande og samfund, som tager imod flygtninge, styrke flygtninges muligheder for at blive selvforsørgende, udvide adgangen til beskyttelse i sikre tredjelande, eksempelvis via kvoteprogrammet og familiesammenføring, samt at forbedre vilkårene i flygtningenes oprindelseslande, så flere vil få mulighed for at kunne vende hjem – trygt, sikkert og frivilligt.

De 17 Verdensmåls løfte om, at ingen bliver glemt eller efterladt, gælder også for verdens mere end 70 millioner flygtninge og fordrevne. Det gælder deres muligheder og håb for en fremtid, hvor de kan føle sig trygge, hvor de kan trives, udfolde sig og genopbygge deres liv.

Den private sektor har en vigtig rolle at spille. I Global Refugee Forum deltager derfor en lang række store virksomheder og fonde, som har det til fælles, at de på topchefniveau ønsker at gøre en forskel for verdens flygtninge. Nogen er der for at lytte og blive inspireret, nogen er der for at finde sammen med nye partnere, og rigtig mange er heldigvis til stede for at præsentere konkrete, ambitiøse nye projekter, der kan være med til at gøre en forskel. Det kan være ansættelse og træning af flygtninge, det kan være støtte til titusinder af flygtningebørns skolegang og uddannelse, eller det kan være præsentation af nye teknologiske svar på nogen af de sværeste udfordringer, som flygtninge står overfor.

 

Du kan finde mere information på Global Refugee Forum’s hjemmeside her.