Global Refugee Forum mobiliserer den private sektor for verdens flygtninge

Førende internationale brands sender historisk stærk støtte til flygtninge – og slår hermed fast, at den private sektor har en vigtig rolle at spille i arbejdet med at skabe løsninger for verdens flygtninge og de samfund, der huser dem.

Den private sektors stadigt voksende og vigtige rolle for at skabe løsninger for verdens flygtninge blev i dag demonstreret, da Global Refugee Forum for første gang åbnede dørene i Genève. Mere end 100 større virksomheder og fonde deltager i topmødet, som UNHCR, FN’s Flygtningeorganisation, og Schweiz er værter for.

Med partnere som Tent Partnership for Refugees, Det Internationale Handelskammer, samt en række netværkspartnere, har UNHCR mobiliseret bidrag fra virksomheder, fonde og private filantroper. Disse vigtige bidrag understøtter det internationale samfunds muligheder for at skabe langsigtede og meningsfulde løsninger, som kan transformere flygtningenes liv ude i nærområderne og i de værtslande, der huser dem.

Mere end 30 organisationer, inklusiv store multinationale virksomheder, advokatfirmaer, private fonde, små og mellemstore virksomheder og investeringsnetværk, har præsenteret bidrag til en værdi af mere end 250 millioner USD. Alle bidragene tager udgangspunkt i målsætningerne i den Globale Flygtningeaftale og indeholder specifikke bidrag inden for uddannelsesmuligheder samt træning og jobskabelse for flygtninge. Der er også annonceret andre vigtige indsatser inden for områder som konnektivitet, pro bono juridisk rådgivning, støtte til virksomhedsudvikling, investeringer i flygtningeejede virksomheder, innovativ finansiering, kontanthjælp og adgang til grøn energi.

“Når gamle konflikter fortsætter, og nye konflikter bryder ud og sender mennesker på flugt, har vi brug for gennemtænkte, inspirerende, engagerende og inkluderende måder at hjælpe flygtninge og deres værtslande – og vi kan alle spille en rolle,” siger FN’s Flygtningehøjkommisær Filippo Grandi. ”Den private sektor med dens kreativitet, drive og engagement har allerede meldt sig på banen og har annonceret vigtige bidrag på det Globale Refugee Forum. Og virksomheder står klar til at gøre mere.”

Klokken 17 i dag annoncerede Ingka Group, Inter IKEA Group, IKEA Fonden, Vodafone Fonden og LEGO Fonden deres ganske betydelige bidrag, som netop er eksempler på den private sektors afgørende rolle, når der skal skabes løsninger for mennesker, tvunget på flugt fra deres hjem, samt støtte til de lokalsamfund i nærområderne, der huser dem.

2018 har sat en kedelig rekord, da antallet af mennesker på flugt nåede op på mere end 70,8 mio. Der er mere end nogensinde før behov for, at alle yder en fælles kollektiv indsats, og at alle tager ansvar.

 

Store bidrag fra den private sektor

Ingka Group, Inter IKEA Group og IKEA Fonden har meddelt, at de inden 2022 vil støtte 2.500 flygtninge med jobtræning og sprogkursus-initiativer i 300 IKEA butikker og enheder i 30 lande. Inter IKEA Group vil gennem sit partnerskab med Jordan River Fonden sikre holdbare jobmuligheder for 400 kvinder. Disse forpligtelser er styrket af IKEA Fonden’s programstøtte på 100 mio. EUR over de næste 5 år.

LEGO Fonden har annonceret et bidrag på 100 mio. USD til læring gennem leg for mindre børn, der er ofre for de langvarige humanitære kriser i Østafrika. Initiativet hedder ’PlayMatters’ og sigter mod at styrke børns modstandsdygtighed og hjælpe dem til at udbygge deres sociale, emotionelle, kognitive, fysiske og kreative evner.

Vodafone Fonden annoncerede i deres bidrag, at de vil tilbyde 500.000 unge flygtninge muligheden for at tage en digital uddannelse, som en del af programmet ’Instant Network Schools’ (INS). Dertil vil Vodafone forsyne de unge flygtninge med gratis internetforbindelse i skolerne, hvor frivillige Vodafone medarbejdere vil indgå i træningen af underviserne samt yde teknisk assistance. Målet er også, at antallet af INS programmer i Kenya, Tanzania og DR Congo øges, så programmerne vil nå nye lande inden 2025.

En opsigtsvækkende udmelding er kommet fra mere end 20 advokatfirmaer fra hele verden, heraf nogle af de største advokatfirmaet i verden, der er gået sammen om et bidrag. Samlet ender deres bidrag på 115.000 timers pro-bono juridisk rådgivning og hjælp til flygtninge og statsløse personer. En lang række NGO’er er også kommet med tilsagn om at tilbyde gratis juridisk rådgivning til flygtninge og statsløse.

 

Se hele programmet for Global Refugee Forum her.