UNHCR opfordrer til fortsat beskyttelse af fordrevne mennesker under coronavirussen

UNHCR har akut brug for støtte for at kunne forberede og forebygge udbrud af COVID-19 blandt flygtninge og fordrevne over hele verden.

UNHCR, FN’s Flygtningeorganisation, appellerer om 745 millioner USD for akut at kunne forebygge spredning af COVID-19 blandt flygtninge og fordrevne verden over. Appellen er en del af FN’s globale humanitære responsplan på i alt 6,7 milliarder USD, der blev præsenteret sidste torsdag. Den 25. marts udsendte UNHCR en lignende appel, og appellen lød dengang på 225 millioner USD. Stigningen er et udtryk for et øget behov for forebyggende indsatser for at forhindre smittespredningen blandt flygtninge og internt fordrevne mennesker.

Da der nu er konstateret coronavirus overalt i verden, herunder de lande, der huser mange flygtninge og fordrevne, er verdens 71 millioner flygtninge og fordrevne blandt nogle af de allermest udsatte og sårbare.

Selvom der endnu ikke er konstateret udbrud af coronavirus i verdens store flygtningelejre, så er UNHCR klar til hurtigt at respondere i samtlige 134 værtslande, så snart de første meldinger om tilfælde bekræftes.

“Pandemien har alvorlige konsekvenser verden over, især for kvinder og ældre. Men for mennesker på flugt fra krig og forfølgelse, der ofte lever under trange kår, kan pandemien være særligt ødelæggende – både for dem og deres værtslande,” siger FN’s Flygtningehøjkommissær Filippo Grandi.

”Sammen med partnere er FN fast besluttet på fortsat at beskytte og hjælpe flygtninge, fordrevne og deres værtslande ved blandt andet at sikre adgang til nationale sundhedstilbud og sociale sikkerhedsnet.”

Mere end fire millioner mennesker er i dag smittet med coronavirus på verdensplan, og næsten 280.000 har mistet livet. Da sygdommen ikke forventes at toppe før om tre til seks måneder i verdens fattigste lande, arbejder UNHCR hurtigt og effektivt med forebyggelse for at forhindre en humanitær katastrofe.

Coronakrisen påvirker flygtninges levevilkår katastrofalt. Overalt i Mellemøsten og Afrika har hundredtusindvis af flygtninge bedt om økonomisk hjælp for at kunne få råd til de vigtigste fornødenheder, efter at landene har været lukket ned siden marts. I Libanon, der allerede før krisen befandt sig i en dyb økonomisk krise, har UNHCR gennemført en undersøgelse i slutningen af april, hvor over halvdelen af flygtningene svarede, at de har mistet deres levebrød.

Over 70 procent af flygtningene fortæller også, at de må springe måltider over. Coronakrisen presser særligt kvinderne, hvor langt størstedelen har mistet væsentlige indtægtskilder.

UNHCR er bekymret for, at den stigende arbejdsløshed og manglende indtægter kan forårsage psykiske lidelser. I Jordan rapporterer partnere om en markant stigning i antallet af konsultationer hos læger og psykologer siden marts.

Især enlige forsørgende kvinder, uledsagede og adskilte børn, ældre og LGBTI-personer er i risiko for at ende i øget fattigdom og udnyttelse. De har brug for akut nødhjælp, særligt gennem de såkaldte ”cash assistance”-programmer.

Takket være flotte bidrag fra regeringer og den private sektor har UNHCR akut iværksat en række forebyggende indsatser i kampen mod COVID-19. I løbet af få uger har UNHCR leveret flere end 6,4 millioner masker, 850.000 kitler, 3.600 respiratorer, 640 ventilatorer, over 1.600 telte og 50 hospitalstelte. Hertil er seks tons beskyttelsesudstyr og medicinske forsyninger leveret, og 30 millioner USD er givet i økonomisk bistand til 65 lande.

Med denne appel vil UNHCR yderligere styrke de nationale sundheds- og sanitetssystemer gennem øget distribution af personligt beskyttelsesudstyr, medicin, sæbe og andre hygiejneforsyninger. UNHCR arbejder også på: at øge bistanden til de mest sårbare flygtningefamilier, der er særligt økonomisk presset; at forbedre bo-forholdene i overfyldte bosættelser for at forhindre smittespredningen; og at kunne uddele flere måneders nødhjælp og hygiejnekit ad gangen for at sikre, at de sundhedsmæssige anbefalinger om afstand kan overholdes.

Midlerne skal også sikre, at UNHCR bedre kan beskytte og hjælpe eksempelvis børn og ofre for seksuel og kønsbaseret vold. UNHCR er i gang med at justere vores livreddende beskyttelsesprogrammer for voldsofre og arbejder på at sikre, at sundhedsydelser, psykosocial behandling og behandlingsfaciliteter forbliver tilgængelige for flygtninge og internt fordrevne.

Over 80 procent af verdens flygtninge – og næsten alle internt fordrevne – lever i lav- og mellemindkomstlande. Mange af dem er hårdt ramte af brutale konflikter, sult, fattigdom og sygdom. De fleste flygtninge og fordrevne lever i lejre eller i tætbefolkede urbane områder, ofte med begrænsede og skrøbelige sundhedssystemer, vand- og sanitetsforhold samt en svag social sikkerhed.

UNHCR fokuserer derfor på at styrke de forebyggende og præventive tiltag for at begrænse smittespredningen. Disse tiltag er afgørende for at undgå en høj dødelighed blandt flygtninge og internt fordrevne, der lever i overfyldte lejre med begrænset adgang til sundheds-, vand- og sanitetssystemer.

Den yderligere finansiering, som UNHCR nu anmoder om, skal bruges til at dække coronarelaterede udgifter resten af året. UNHCR sætter stor pris på de generøse bidrag, vi allerede har modtaget fra USA, Tyskland, EU, Storbritannien, Japan, Danmark, Canada, Irland, Sony Corporation, Sverige, Finland, Norge og Australien samt bidrag fra private donorer fra hele verden. Alt dette har gjort det muligt at agere hurtigt og effektivt i kampen mod COVID-19.