For første gang siden Anden Verdenskrig er flere end 50 mio. mennesker i verden på flugt

En ny rapport fra UNHCR viser, at det globale antal af flygtninge, asylansøgere og internt fordrevne for første gang siden Anden Verdenskrig overstiger 50 millioner mennesker.

En ny rapport fra UNHCR, FNs Flygtningeorganisation – udgivet på den Internationale Flygtningedag den 20. juni – viser, at det globale antal af flygtninge, asylansøgere og internt fordrevne for første gang siden Anden Verdenskrig overstiger 50 mio. mennesker.

I slutningen af 2013 var 51,2 mio. mennesker tvunget på flugt i verden ifølge UNHCR’s nye årlige Global Trends rapport, der er baseret på oplysninger indsamlet af regeringer, NGO-partnere og UNHCR. Antallet af mennesker tvunget på flugt er hele 6 mio. flere end de 45,2 mio. rapporterede i 2012.

Den markante stigning skyldes først og fremmest krigen i Syrien, der har tvunget 2,5 mio. mennesker til at flygte fra deres land, samt fordrevet 6,5 mio. internt i Syrien ved udgangen af sidste år. Andre nye store flygtningestrømme så man også i Afrika, især i Den Centralafrikanske Republik og Sydsudan.

“Vi ser nu de enorme omkostninger, der er ved ikke at få afsluttet krige og ved ikke at få løst eller forebygget konflikter,” sagde FN’s Flygtningehøjkommissær António Guterres. “Der er i dag en faretruende mangel på fred i verden. Humanitær hjælp er lindrende, men politiske løsninger er livsnødvendige. Uden løsningerne vil det alarmerende konfliktniveau og de omfattende masselidelser, der afspejles i rapportens statistikker, komme til at fortsætte.”

Behovet for hjælp til de 51,2 mio. mennesker tvunget på flugt på verdensplan er enormt, og det har store konsekvenser for både donorlandenes bistandsbudgetter og for landene på frontlinjen af flygtningekriserne, hvis kapaciteten til at absorbere og huse de nødstedte bliver sat alvorlig på prøve.

“Det internationale samfund bør bygge bro over uenighederne og finde løsninger på de aktuelle konflikter i Sydsudan, Den Centralafrikanske Republik og andre steder. De ikke-traditionelle donorlande bør øge deres indsats sammen med de traditionelle donorlande. I dag er der lige så mange mennesker på flugt i verden som hele befolkningen i et mellemstort land som Colombia, Spanien, Sydafrika eller Sydkorea,” sagde Guterres.

Flygtninge
Oplysningerne i Global Trends rapporten omfatter hovedsageligt tre grupper: flygtninge, asylansøgere og de internt fordrevne. Blandt disse er der 16,7 mio. flygtninge på verdensplan, heriblandt 11,7 mio. under UNHCR’s mandat. Resten er registreret hos vores søsterorganisation, FN’s Hjælpeorganisation for Palæstina-flygtninge i Mellemøsten (UNRWA). Disse tal er de højeste som UNHCR har registreret siden 2001. Ydermere havde over halvdelen af flygtningene under UNHCR’s mandat (6,3 mio.) været i eksil i mere end fem år ved slutningen af 2013.
De største befolkningsgrupper af flygtninge under UNHCR’s mandat, er afghanere, syrere og somaliere. Samlet udgør de tre grupper mere end halvdelen af flygtninge på verdensplan. Samtidig er Pakistan, Iran og Libanon de lande i verden, der huser flest flygtninge.
Per region havde Asien og Stillehavsområdet den største flygtningebefolkning med 3,5 mio. personer. Afrika syd for Sahara havde 2,9 mio. flygtninge, mens Nordafrika og Mellemøsten havde 2,6 mio. Udviklingslande stod for at huse 86% af verdens flygtninge.

Asylansøgere
Ud over antallet af flygtninge ansøgte også 1,1 mio. personer om asyl i 2013, hvoraf de fleste i industrialiserede lande (Tyskland var landet, der modtog det største antal nye asylansøgninger). Ikke færre end 25.300 asylansøgninger blev modtaget fra uledsagede børn, hvilket er ny rekord. Syrere stod for 64.300 ansøgninger, hvilket er flere end fra nogen anden nationalitet, og blev fulgt af asylansøgere fra Den Demokratiske Republik Congo (60.400) og Myanmar (57.400).

Internt fordrevne
Interne fordrivelser sker, når mennesker tvinges til at flygte fra deres hjem, men stadig befinder sig i deres eget land. Antallet af mennesker i denne situation var 33,3 mio. personer, hvilket er en ny rekord og udgjorde den største stigning blandt grupperne præsenteret i Global Trends rapporten. For UNHCR og andre humanitære organisationer er det en særlig udfordring at hjælpe disse mennesker, fordi mange af dem befinder sig i konfliktzoner, hvor det er svært at få hjælp frem, og fordi de mangler den internationale beskyttelse, som flygtninge har.

Individuelle løsninger
En del af UNHCR’ arbejde er at finde langsigtede løsninger for mennesker tvunget på flugt. Frivillig tilbagevenden søges som løsning når det er muligt, men andre alternativer omfatter integration i asyllandet eller bosættelse i tredjelande. De 414.600 flygtninge der frivilligt vendte tilbage til deres hjemland i 2013, er det fjerde laveste antal i næsten et kvart århundrede. Omkring 98.400 flygtninge blev genbosat i 21 forskellige lande. Det har ikke været muligt at få alle oplysninger om integration og repatriering af internt fordrevne med i rapporten, da disse ikke var tilgængelige. Det bør nævnes, at i de lande, hvor UNHCR støtter internt fordrevne, kunne 1,4 mio. vende hjem i 2013.

Statsløshed
Antallet af statsløse personer på verdensplan er ikke inkluderet i statistikken over de 51,2 mio. mennesker tvunget på flugt, eftersom statsløshed ikke nødvendigvis indebærer flugt eller fordrivelse. At sætte tal på statsløshed er også svært, fordi der ikke er enighed om, hvordan statsløse personer defineres eller registreres, og fordi visse lande simpelthen ikke indsamler oplysninger. UNHCR’s lokale kontorer verden rundt rapporterede dog næsten 3,5 mio. statsløse personer i 2013, og dette tal vurderes kun at udgøre en tredjedel af det samlede antal statsløse i verden.