UNHCR’s nye årlige Global Trends rapport viser, at antallet af folk tvunget på flugt verden over er det højeste i 18 år

En ny rapport udgivet i dag af UNHCR, FN’s flygtningeagentur, viser, at antallet af mennesker, der lever som flygtninge eller internt fordrevne, er det højeste siden 1994, med krisen i Syrien som en afgørende ny faktor i antallet af globale fordrivelser.

Syriske flygtninge ankommer til flygtningelejren Zaatari i Jordan om morgenen. Det er mindre farligt for flygtningene at rejse om natten, men især børnene og de ældre er sårbare.

En ny rapport udgivet i dag af UNHCR, FN’s flygtningeagentur, viser, at antallet af mennesker, der lever som flygtninge eller internt fordrevne, er det højeste siden 1994, med krisen i Syrien som en afgørende ny faktor i antallet af globale fordrivelser.

UNHCR’s seneste årlige Global Trends rapport omhandler fordrivelser, der fandt sted i 2012 – baseret på data fra regeringer, NGO partnere og UNHCR selv. Rapporten viser, at ved udgangen af 2012 var mere end 45,1 millioner mennesker på flugt sammenlignet med 42,5 millioner ved udgangen af 2011. Tallet inkluderer 15,4 millioner flygtninge, 937.000 asylansøgere, og 28,8 millioner folk, som er blevet tvunget på flugt indenfor grænserne af deres egne lande.

Krige er og bliver den væsentligste årsag til, at folk er på flugt. 55 procent af alle flygtninge i UNHCR’s rapport kommer fra bare fem krigsplagede lande, nemlig Afghanistan, Somalia, Irak, Syrien og Sudan. Rapporten viser desuden et stort antal nye fordrivelser fra Mali, i Den Demokratisk Republik Congo og fra Sudan til Sydsudan og Etiopien.

“Tallene er meget alarmerende. De viser individuelle lidelser i et meget stort omfang, og de viser, hvor vanskeligt det er for det internationale samfund at forhindre konflikter og komme med løsninger til konflikterne,” siger António Guterres, FN’s højkommissær for flygtninge og chef for UNHCR.

Rapporten viser foruroligende udviklinger på adskillige områder, blandt andet når det kommer til i hvor stort omfang, folk bliver tvunget på flugt. I løbet af 2012 blev endnu 7,6 millioner mennesker drevet på flugt, 1,1 millioner af disse som flygtninge og 6,5 millioner som internt fordrevne. Det svarer til en ny flygtning eller intern fordreven hvert fjerde sekund.

Det er desuden slående, at der fortsat er stor forskel på rige og fattige lande, når det handler om, hvem der tager imod flest flygtninge. Af de 10,5 millioner flygtninge under UNHCR’s mandat (oveni de 4,9 millioner palæstinensiske flygtninge der rangerer under vores søsterorganisation, UNRWA), befinder halvdelen sig i lande, der har et BNP per indbygger på mindre end $5,000. Alt i alt huser udviklingslandene 81 procent af verdens flygtninge sammenlignet med 70 procent for 10 år siden.

Børn under 18 år udgør 46 procent af verdens flygtninge. Desuden er et rekordantal på 21.300 asylansøgninger i 2012 indgivet af uledsagede mindreårige. Det er det højeste antal uledsagede mindreårige asylansøgere, som UNHCR nogensinde har registreret.

Antallet af fordrivelser på verdensplan er for et givent år antallet af nye fordrevne plus det eksisterende antal fordrevne minus antallet af afklarede fordrivelser– eksempelvis folk, der vender hjem eller får mulighed for at bosætte sig permanent uden for deres hjemland gennem statsborgerskab eller ved en anden løsning. UNHCR arbejder for at hjælpe folk, der er tvunget på flugt ved blandt andet at levere nødhjælp og umiddelbar praktisk hjælp og ved at finde løsninger til deres vanskelige situation. I 2012 blev 2,7 millioner menneskers fordrivelse afsluttet, heriblandt 526.000 flygtninge og 2,1 millioner internt fordrevne. For dem der har fundet en løsning på deres fordrivelse, er det for 74.800 mennesker frembragt gennem UNHCR via genbosætning i et tredjeland.

Listen over, hvem der aftager flest flygtninge, har ikke rigtig ændret sig i forhold til 2011. Pakistan bliver ved med at være det land i verden, der huser flere flygtninge (1,6 millioner), efterfulgt af Iran (868.200) og Tyskland (589.700)

Afghanistan er stadigvæk det land, hvor der er flest, der er flygtet fra – en position landet har haft i 32 år. I gennemsnit er hver fjerde flygtning på verdensplan afghaner, hvor 95 procent af disse bor i Pakistan eller Iran. Somalia, en anden langvarig konklift, tager andenpladsen i 2012, selvom antallet af flygtninge faldt. Irakerne er den tredjestørste flygtningegruppe (746.700 flygtninge) efterfulgt af syrere (471.400) – ved udgangen af 2012.

Når det kommer til internt fordrevne var tallet 28,8 millioner i 2012, hvilket er det højeste i mere end to årtier. Det inkluderer de 17,7 millioner som bliver hjulpet af FN’s flygtningeagentur. UNHCR’s hjælp til internt fordrevne sker ikke automatisk, men på baggrund af opfordringer fra regeringer. De største nye interne fordrivelser fandt sted i Den Demokratiske Republik Congo og Syrien.

Global Trends rapporten er UNHCR’s årlige rapport om situationen for folk tvunget på flugt. Der bliver desuden publiceret data årligt i vores Statistiske Årsbog samt i vores rapporter om antallet af asylansøgninger i industrilandene. Den nye rapport med tilhørende multimediemateriale kan downloades fra den følgende adresse: http://unhcr.org/globaltrendsjune2013