Høringssvar fra UNHCR

UNHCR’s kommentarer til lovforslag om at skærpe reglerne for tidsubegrænset opholdstilladelse.

UNHCR, FN’s Flygtningeorganisation, har afgivet høringssvar til regeringens forslag til lov om ændring af udlændingeloven (Skærpelse af reglerne om tidsubegrænset opholdstilladelse).

Lovforslaget sigter mod at gøre det sværere at opnå tidsubegrænset opholdstilladelse, og de fire foreslåede stramninger er:

  • Minimum otte års ophold i Danmark mod tidligere seks år.
  • Minimum tre et halvt års fuldtidsbeskæftigelse, lige inden man søger, mod tidligere tre år.
  • Man må ikke have modtaget kontanthjælp eller lignende i fire år, inden man søger, mod tidligere tre år.
  • Mindre alvorlig kriminalitet udsætter muligheden for at søge om tidsubegrænset opholdstilladelse.

UNHCR’s høringssvar er tilgængeligt her (engelsk).