Løsninger

Det er en helt central del af UNHCR’s arbejde at finde varige og holdbare løsninger, der giver flygtninge mulighed for at leve et liv i værdighed og fred.

 

Frivillig tilbagevenden

Millioner af flygtninge drømmer om at komme hjem. En frivillig tilbagevenden under sikre og værdige forhold kræver dog en fuld forpligtelse fra hjemlandets side om at hjælpe med at re-integrerere dets egne borgere. Det kræver også fortsat støtte fra det internationale samfund i den afgørende post-konflikt fase for at sikre, at de, der frivilligt vælger at rejse hjem, kan genopbygge deres liv og land under stabile og sikre forhold.

Sammen med hjemlandet og det internationale samfund arbejder UNHCR for at facilitere frivillig tilbagevenden ved at assistere med ”go-and-see”-besøg, uddannelse, juridisk bistand og familiesammenføring. Vores indsats har hjulpet hundredetusinder af flygtninge med at vende hjem til lande som eksempelvis Angola og Somalia.

 

Kvoteflygtninge

For de flygtninge, der ikke kan vende tilbage til deres hjemland, enten på grund af fortsat konflikt, krig eller forfølgelse, er genbosættelse som kvoteflygtninge ét alternativ. Andre flygtninge lever under farlige forhold eller har særlige behov, som ikke kan dækkes i det land, hvor de har søgt beskyttelse. Også under sådanne omstændigheder hjælper UNHCR med at genbosætte dem som kvoteflygtninge i et tredjeland.

Kvoteprogrammet går altså ud på, at flygtninge bliver overført fra det land, hvor de har søgt tilflugt, til et tredje land, der har accepteret at modtage dem og ultimativt give dem permanent ophold. For at støtte processen yder UNHCR kulturel orientering, sproglig og erhvervsmæssig undervisning, samt adgang til uddannelse og beskæftigelse.

Det er mindre end én procent af verdens flygtninge, der hvert år bliver indstillet og accepteret til genbosættelse, og det er kun et begrænset antal lande, der deltager i UNHCRs genbosættelsesprogram (kvoteprogram). USA, Canada, Australien og de Nordiske lande har traditionelt tilbudt et omfattende antal pladser årligt. Se statistik over kvoteflygtninge her.

Genbosættelse som kvoteflygtning er en både givende og krævende livsomvæltning. Flygtninge bliver ofte genbosat i et land, hvor samfundet, sproget og kulturen er helt nyt og meget forskelligt fra det, de kender.

 

Integration

Et andet alternativ for de flygtninge, der ikke er i stand til at vende hjem til deres hjemland – og hvis håb om at vende tilbage svinder år efter år – er at opbygge sig et nyt hjem i det land, hvor de har søgt tilflugt. Integration er dog ofte en kompleks proces, som stiller store krav til både den enkelte og det modtagende samfund. Der er imidlertid også klare fordele, for integration giver flygtninge en mulighed for at bidrage socialt og økonomisk til det land, der har taget imod dem og ydet dem beskyttelse.

I løbet af det seneste årti er 1,1 millioner flygtninge over hele verden blevet statsborgere i deres asylland.