Flugten til Europa

Krig, forfølgelse og krænkelse af menneskerettigheder tvinger fortsat mennesker til at flygte fra deres hjem og søge i sikkerhed i Europa.

 

 

Støt i dag

15.459

har i 2019 sat deres liv på spil for at komme til Europa over havet

457

frygtes druknet i 2019

 

Se flere statistikker her
Opdateret 7. maj 2019

Situationen i Europa & Middelhavet

UNHCR vurderer, at 362.000 flygtninge og migranter risikerede deres liv på farlige rejser over Middelhavet i 2016 – 181.400 mennesker ankom til Italien og 173.450 til Grækenland. I 2017 anslås det, at godt 172.000 flygtninge og migranter ankom til Europa.

Denne bevægelse mod Europa fortsætter med at kræve menneskeliv. I 2017 menes over 3.100 mennesker at være døde eller forsvundet, mens de krydsede Middelhavet for at nå til Europa – og der blev rapporteret om, at mange flere forsvandt på vejen dertil. Farerne slutter dog ikke, når disse mennesker først når Europa. De, der bevæger sig videre, har rapporteret om mange former for misbrug, herunder såkaldte “push-backs” ved grænserne, hvor mennesker nægtes adgang over grænsen og til at søge asyl, men i stedet bliver sendt retur.

Med så mange liv på spil må arbejdet med at redde menneskeliv til søs, der udføres af mange aktører, fortsat være en prioritet.

På trods af enkelte fremskridt med at øge antallet af sikre adgange til Europa er disse muligheder fortsat alt for få til at tilbyde et holdbart alternativ til farlige og illegale rejser for mennesker, der har behov for beskyttelse. Der er behov for yderligere bestræbelser på at øge adgangen til eksisterende og legale adgangsveje, herunder familiesammenføring. UNHCR opfordrer også europæiske og andre lande til at tilbyde yderligere 40.000 pladser til genbosættelse (kvoteprogrammet) for at supplere de allerede eksisterende tilsagn om at genbosætte flygtninge, der befinder sig i 15 prioriterede lande langs Middelhavsruten.

De, der ankommer til Europa, har brug for passende hjælp og modtagelsesforhold – især dem med særlige behov, herunder uledsagede børn og ofre for seksuel og kønsbaseret vold – samt adgang til retfærdige og effektive asylprocesser. Der er behov for mere solidaritet inden for EU for at sikre beskyttelse, herunder effektiv og hurtig familiesammenføring og omfordeling af flygtninge.

Samlet set er der behov for en omfattende handlingsplan, der støtter langsigtede løsninger på den komplekse udfordring, som ankomsten af både flygtninge og migranter giver, samt tager fat på de grundlæggende årsager i tæt samarbejde med oprindelses- og transitlande og i overensstemmelse med folkeretten.

“Den enkle sandhed er, at flygtninge ikke ville sætte deres liv på spil på så farefulde rejser, hvis de kunne leve i sikkerhed dér, hvor de befinder sig.”

– Melissa Fleming, UNHCR’s globale talsperson

 

Hvad gør UNHCR for at hjælpe?

Sammen med partnere yder UNHCR en bred vifte af støtte og bistand i Europa til flygtninge og asylansøgere. Indsatsen omfatter humanitær hjælp og direkte økonomisk støtte (cash-based assistance), indkvartering og støtte til at forbedre modtagelsesforhold, forebyggelse og behandling af seksuel og kønsbaseret vold, overvågning af beskyttelsen og juridiske interventioner, inddragelse af flygtningegrupper for at øge deres deltagelse og lade deres stemmer blive hørt, identifikation af og støtte til personer med særlige behov, herunder uledsagede børn, og henvisning til relevant hjælp og assistance.

For at imødekomme behovene for beskyttelse blandt flygtninge og migranter, der kommer til Europa, lancerede UNHCR i 2016 en Regional Responsplan for Flygtninge og Migranter i Europa (RRMP), der involverede 60 partnere.

For at forbedre situationen for flygtninge- og migrantbørn, der ankommer og opholder sig i Europa uden deres forældre eller andre plejepersoner, lancerede UNHCR sammen med UNICEF og IRC i 2017 en køreplan og et “Call to Action“.

UNHCR har udarbejdet en konkret vision for EU’s globale engagement med flygtninge og reformen af ​​det europæiske asylsystem i forslaget: “Bedre beskyttelse af flygtninge i EU og globalt”.