Vælg sprog for vores globale side

Vælg en landeside
 

Høringssvar fra UNHCR

UNHCR’s kommentarer til regeringens lovforslag om muligheden for “i en krisesituation” at kunne afvise asylansøgere ved grænsen.

Høringssvar fra UNHCR

UNHCR’s kommentarer til lovforslag om at skærpe reglerne for tidsubegrænset opholdstilladelse.

Krisen for de syriske flygtningebørn

En ny UNHCR rapport om syriske flygtningebørn fra Libanon og Jordan viser udbredt psykiske lidelser, mange børn der bor alene eller adskilt fra deres forældre, mange børn der ikke går i skole og udbredt ulovligt børnearbejde.