Data og rapporter

UNHCR råder over omfattende informationsmateriale, som både vores forskellige samarbejdspartnere og offentligheden har adgang til.

UNHCR udgiver en lang række data og statistikker på flygtningeområdet – både i forhold til specifikke operationer og med udgangspunkt i verdens flygtningebefolkning. Materialet er til rådighed for vores ansatte, regeringer, humanitære samarbejdspartnere, akademikere og offentligheden.

Desuden udgiver UNHCR en række rapporter, der er vigtige redskaber til at skabe opmærksomhed omkring flygtningesagen. Enkelte rapporter udkommer fast hvert år og giver os mulighed for at rapportere om vores arbejde i felten og den globale flygtningesituation. Andre rapporter udgives på baggrund af forskning, analyse eller specifikke nødsituationer.

Data og statistik

 • Aktuelle nøgletal: Her finder du de seneste nøgletal om flygtninge og UNHCR.
 • Dataportal: Her kan du finde data fra aktuelle flygtningesituationer og vores operationer, og portalen opdateres løbende.
 • Statistikdatabase: Her kan du finde de officielle og validerede statistikker over personer under vores mandat. Databasen indeholder statistik fra 1951 til i dag.
 • Kortportal: Her kan du finde visuel information over lande og regioner med opdateret angivelse af UNHCR’s tilstedeværelse samt eksisterende flygtningelejre, modtagecentre osv.
 • Genbosættelsesdata: Her kan du finde data over UNHCR’s genbosættelsesprogram for kvoteflygtninge.
 • Refworld: Denne portal er en omfattende samling af retslige dokumenter, både historiske og aktuelle, fra hele verden med relevans for flygtninge og den juridiske afklaring af flygtningestatus.

Rapporter

 • Global Report: UNHCR’s Global Report offentliggøres hvert år i juni og giver et fyldestgørende overblik over UNHCR’s operationelle aktiviteter, finansielle opgørelser, resultater og udfordringer på verdensplan.
 • Global Appeal: UNHCR’s Global Appeal er en årlig rapport, der præsenterer UNHCR’s estimerede finansielle behov for at kunne hjælpe og beskytte mennesker under vores mandat.
 • Global Trends: Hvert år i juni udgiver UNHCR rapporten Global Trends, der samler statistikker over verdens flygtninge og fordrevne.
 • Global Resettlement Needs: Hvert år udgiver UNHCR en rapport, der samler estimaterne for hvor mange pladser til genbosættelse af kvoteflygtninge, der er behov for fra forskellige egne af verden.
 • Auditors’ Report: Hvert år udarbejder FN’s Board of Auditors en revisionsrapport om UNHCR.

UNHCR udgiver desuden løbende en række forskningsrapporter og publikationer med særlige fokusområder, her et mindre udvalg:

Historiske dokumenter

 • FN’s Flygtningekonvention af 1951: Flygtningekonventionen definerer betegnelsen ”flygtning” og angiver rettighederne for fordrevne mennesker samt staters juridiske forpligtelse til at beskytte dem.
 • UNHCR’s statutter af 1951: UNHCR’s mandat beskrives i statutterne, som udgør organisationens vedtægter.
 • UNHCR’s arkiver er brugbare kilder til at undersøge historien bag vores arbejde og flygtningesagen. Arkiverne bliver opbevaret i vores hovedkvarter i Genève, hvor de er tilgængelige både for forskere og offentligheden.

Undervisningsmateriale

For at hjælpe børn i alle aldre med at lære om flygtningespørgsmål har vi udarbejdet undervisningsmateriale og etableret en onlinegruppe for lærere, hvor man kan dele ideer og diskutere undervisningsplaner.

Se vores undervisningsmateriale på engelsk.