De nationale asylsystemer er sat op for at afgøre, hvem der har ret til international beskyttelse og dermed får flygtningestatus.

I mange lande bliver asylprocessen foretaget af nationale myndigheder, men i nogle lande er UNHCR, FN’s Flygtningeorganisation, blevet bedt om at fastslå personers flygtningestatus.

Under massebevægelser af flygtninge – som regel som konsekvens af konflikt og vold – er det ikke altid muligt eller nødvendigt at foretage individuelle interviews med hver asylansøger, der krydser en landegrænse. Disse grupper kaldes ofte ”prima facie” eller ”principielle” flygtninge.

UNHCR mener, at alle har ret til at søge asyl fra forfølgelse, og vi gør vores bedste for at beskytte dem, der har brug for det.