I 2019 steg antallet af flygtninge under UNHCR’s mandat til 20,4 millioner mennesker. Yderligere 5,6 millioner registrerede, palæstinensiske flygtninge opholder sig i lejre spredt over hele Mellemøsten, som UNRWA beskytter.

  • 40 pct. af verdens flygtninge og fordrevne er børn og unge under 18 år.  
  • De fattigste lande i verden huser 85 pct. af alle flygtninge.
  • Omkring 73 pct. af alle flygtninge befinder sig i nabolande til deres eget land.
  • Antallet af flygtninge og fordrevne er næsten fordoblet siden 2010.
  • Mere end tre–fjerdedele af verdens flygtninge (77 procent) er fanget i situationer med langvarig landflygtighed – f.eks. situationen i Afghanistan, nu på femte årti.

Beskyttelsen af flygtninge har flere komponenter: De skal beskyttes fra at blive sendt tilbage til et land, hvor de risikerer forfølgelse (non-refoulement-princippet), de skal have adgang til fair og effektive asylprocedurer, og deres grundlæggende menneskerettigheder skal sikres, imens der arbejdes på en løsning på længere sigt.

UNHCR har bistået verdens flygtninge siden 1950 – og vi arbejder døgnet rundt for at sikre dem denne beskyttelse.

Læs mere i Global Trends Report 2019.