Flygtninge

I 2017 steg antallet af flygtninge under UNHCR’s mandat til 19,9 millioner mennesker. Yderligere 5,4 millioner registrerede, palæstinensiske flygtninge opholder sig i lejre spredt over hele Mellemøsten, som UNRWA beskytter.

  • Mere end halvdelen af verdens flygtninge, 52%, er børn og unge under 18 år.
  • Hovedparten af alle flygtninge, 85%, befinder sig i udviklingslande i nærområderne, og næsten en tredjedel svarende til 6,7 mio. flygtninge blev i 2017 huset af nogle af verdens mindst udviklede lande.
  • De fleste flygtninge bor ikke i flygtningelejre. 58% bor rent faktisk i byer.

Beskyttelsen af flygtninge har flere komponenter: De skal beskyttes fra at blive sendt tilbage til et land, hvor de risikerer forfølgelse (non-refoulement-princippet), de skal have adgang til fair og effektive asylprocedurer, og deres grundlæggende menneskerettigheder skal sikres, imens der arbejdes på en løsning på længere sigt.

UNHCR har bistået verdens flygtninge siden 1950 – og vi arbejder døgnet rundt for at sikre dem denne beskyttelse.

Læs mere i Global Trends Report 2017.