Nøgletal

Mennesker på flugt

I en verden, hvor et menneske fordrives hvert andet sekund på grund af væbnede konflikter og forfølgelse, er UNHCR’s arbejde vigtigere end nogensinde før.

Vi vidner i øjeblikket det største antal mennesker på flugt nogensinde. De flygter fra krig og forfølgelse eller er internt fordrevne i deres hjemlande.

68,5 millioner mennesker er blevet tvunget til at flygte fra deres hjem. 25,4 millioner mennesker er flygtninge, og heraf er over halvdelen børn og unge under 18 år.

Omkring 10 millioner mennesker verden over vurderes at være statsløse. Det vil sige, at de er blevet nægtet retten til at have en nationalitet og til basale menneskerettigheder som uddannelse, sundhedsydelser, arbejde og fri bevægelighed.

Se den seneste Global Trends rapport her.

UNHCR’s ansatte

Rygraden i UNHCR er vores medarbejdere. Per 31. maj 2018 har vi 11.517 ansatte, hvoraf 87 procent arbejder i felten.

UNHCR arbejder i 128 lande og har både regionale kontorer, afdelingskontorer samt lokal- og feltkontorer. Vores medarbejdere arbejder målrettet på at hjælpe flygtninge inden for en række områder, heriblandt jura, offentlig administration, forvaltning samt offentlige- og sundhedsanliggender.

 

UNHCR’s finansiering

UNHCR er næsten udelukkende finansieret af frivillige donationer. 87 procent af donationerne kommer fra nationale regeringer og EU. Ti procent kommer fra den private sektor, der dækker over fonde, virksomheder og privatpersoner. Yderligere to procent kommer fra intergovernmentale organisationer og sammenlægning af forskellige finansieringsmekanismer.

Derudover modtager UNHCR hvert år et beskedent tilskud (én procent af vores finansiering) fra FN’s samlede budgetpulje til administrative omkostninger. Vi modtager desuden donationer i form af ting som telte, medicin og lastbiler.

Da UNHCR blev oprettet i 1950, havde organisationen et minimalt, årligt budget på 300.000 USD. I takt med at vores arbejdsopgaver er blevet større og flere, og UNHCR dermed er vokset, er omkostningerne steget. Vores årlige budget steg til mere end én milliard USD i starten af 1990’erne og nåede et rekordhøjt niveau i 2017, hvor budgettet var på 7,7 milliarder USD.

I vores årlige budget indgår programmer til støtte for løbende operationer og supplerende programmer til dækning af nødsituationer, såsom krisen i Syrien og storstilede repatrieringsoperationer.

Få mere information om UNHCR’s finansiering på vores Global Focus webside.

 

UNHCR’s data

Indsamlingen af vores præcise og aktuelle data og statistikker er afgørende for at kunne hjælpe verdens flygtninge. Det er et nøgleredskab for alle parter i det daglige arbejde for at sikre, at man kan hjælpe med at dække flygningenes basale behov.

Statistikerne i UNHCR’s Field Information and Coordination Section overvåger løbende omfanget af mennesker, som er tvunget til at flygte. Det gør os i stand til – når konflikter bryder ud – at kunne forudsige, hvor mange mennesker der har behov for hjælp, hvor meget hjælp de har behov for, samt hvor meget mandskab der skal bruges for at løse de forskellige opgaver.

UNHCR indsamler detaljeret information om mennesker under vores mandat – flygtninge, asylansøgere, hjemvendte flygtninge, internt fordrevne og statsløse. Vores statistikdatabase indeholder information om asylland, fødested, køn, alder, boligsituation og flygtninges retslige status. UNHCR er desuden i stigende grad begyndt at indsamle data vedrørende typen af beskyttelse og UNHCR’s operationer.

Få adgang til vores data og rapporter her.

 

Nordeuropa

De seneste faktaark fra UNHCR Nordeuropa – der dækker Danmark, Estland, Finland, Island, Letland, Litauen, Norge og Sverige – giver et overblik over data fra 2017 vedrørende asylansøgere, flygtninge og statsløse personer i regionen. Faktaarkene gør det muligt at forstå og sammenligne antallet af ankomster, genbosættelse af kvoteflygtninge og andelen af personer, der bliver anerkendt som flygtninge, såvel som udviklingen i de forskellige lande i antallet af ankomster henover de seneste fem år samt første halvår af 2018.

Du kan downloade samtlige faktaark (på engelsk) over landene i Nordeuropa.