Vælg sprog for vores globale side

Vælg en landeside
 

Bidrag til UNHCR

I 2017 bekræftede Danmark sit tætte partnerskab med UNHCR ved at indgå en ny 5-års Humanitær Partnerskabsaftale. Aftalen indebærer en forpligtelse til fortsat at yde ikke-øremærkede og fleksible økonomiske bidrag, der beskytter sårbare flygtninge og fordrevne samfund, og herunder støtter innovative løsninger.

Danmark har længe rangeret blandt UNHCR’s top ti-donorer, og var UNHCR’s fjerdestørste donor pr. indbygger i 2017, med et samlet bidrag på ca. 357,6 mio. kr. (58,4 mio. USD) i støtte. Samlet set bliver næsten 80 procent af Danmarks bidrag til UNHCR givet som fleksibel og uafgrænset finansering. Årligt støtter Danmark UNHCR med et ikke-øremærket kernebidrag på 160 mio. kr., hvilket gør Danmark til UNHCR’s sjettestørste donor af uafgrænset finansiering pr. indbygger i 2017 (i alt 22,8 mio. USD).

Denne ikke-øremærkede finansiering er afgørende, fordi pengene kan omdirigeres gennem hele året til flere kriser og nødsituationer, afhængig af hvor underfinansiering er mest alvorlig, og de humanitære behov er størst.

Læs kommentar fra Danmarks FN-Ambassadør om betydningen af ​​Danmarks ikke-øremærkede finansiering.

Danmark yder også hvert år et fleksibelt og tematisk bidrag på 110 mio. kr. (18 mio. USD). Bidraget gives til strategiske og løsningsorienterede initiativer, der fremmer innovation, selvforsørgelse og andre holdbare løsninger. Bidraget blev i 2017 målrettet situationer i Afghanistan, området omkring Manofloden i Vestafrika samt i Uganda.

Desuden bidrager Danmark med en nødhjælpspulje på 50,5 mio. kr (7,2 mio. USD) i begyndelsen af hvert år, som UNHCR frit kan dirigere hen, hvor behovet er mest presserende. I 2017 støttede Danmark gennem nødhjælpspuljen indsatsen i nødsituationer i Burundi, Irak, Tanzania, Venezuela, Den Demokratiske Republik Conto, Sydsudan og Rohingya-krisen. Danmark har også gennem øremærket finansiering støtte operationerne i Middelhavet, Nigeria, Mali, Den Centralafrikanske Republik, det nordlige Centralamerika samt i Syrien.

Danmark tilbyder derudover UNHCR kontorlokaler i FN-Byen i København.

Danmarks tematiske fokusområder: Løsninger og Innovation

Adgangsbillet til højere uddannelse

Danmark sikrer uddannelse til flygtninge

 

Aktiviteter

Danmark finansierer langvarige flygtningekriser i Afrika, som er i fare for at blive glemt

Danmark finansierer langvarige flygtningekriser i Afrika, som er i fare for at blive glemt

UNHCRs årlige møde i forretningsudvalget, som havde samlet 140 stater, afsluttedes fredag den 9. oktober. Der var stort fokus på situationen i Afghanistan samt verdens største humanitære krise i Syrien, som medfører, at flygtninge i tusindtal kommer til Europa. Flygtningehøjkommisær António Guterres bad dog også donorlande om ikke at glemme de millioner af mennesker, der er er på flugt på grund af langvarige kriser i flere områder i Afrika.

Danmark støtter UNHCR med 80,5 millioner kroner til flygtningekriser

Danmark støtter UNHCR med 80,5 millioner kroner til flygtningekriser

UNHCR takker Danmark for det store og vedvarende nødhjælpsbidrag til flygtningekriser. Danmark er den eneste donor, som fast bidrager med 50,5 millioner kroner ved hvert års begyndelse til en nødfond for UNHCR. Brugen af midlerne i nødfonden bestemmes af UNHCR i forhold til, hvor behovene er størst.

Samarbejdspartnere hos Donorregering

Det danske udenrigsministerium er UNHCRs regeringssamarbejdspartner i spørgsmål, der handler om strategisk samarbejde og finansiering.

Til hjemmesiden

Mere om vores partnerskab med Danmark

Danida er betegnelsen for Danmarks udviklingssamarbejde og er et aktivitetsområde under det danske udenrigsministerium.

Til hjemmesiden