Vores arbejde i Danmark

Vores aktiviteter i Danmark

UNHCR’s Repræsentation for de Nordiske og Baltiske Lande dækker Danmark, Estland, Finland, Island, Letland, Litauen, Norge og Sverige. Repræsentationen, der blev etableret i 1985, er beliggende i Stockholm, men har siden juni 2017 været repræsenteret i FN-Byen i København via et forbindelseskontor, der tager sig af kommunikations- og juridiske spørgsmål vedrørende Danmark.

Denne del af vores arbejde handler i høj grad om at samarbejde med og rådgive regeringen og myndigheder, der beskæftiger sig med flygtninge og asylansøgere, samt at orientere den brede offentlighed og øge bevidstheden om den globale flygtningesituation.

Vi holder øje med asylprocesserne i Danmark og foretager til tider juridiske interventioner. Vi støtter og vejleder regeringen med implementeringen af europæiske og internationale retlige instrumenter og afgiver eksempelvis høringssvar til nye lovforslag inden for asyl- og udlændingeret. Vi deler god praksis på blandt andet asyl-, børne- og integrationsområdet, herunder ved hjælp af undervisning af fagfolk.

Desuden arbejder vi for at offentlighedens bevidsthed om og kendskab til den globale flygtningesituation bliver større, og vi advokerer for den internationale forpligtelse til at yde beskyttelse til mennesker, der er tvunget på flugt. Samtidig arbejder vi for at mobilisere økonomisk og anden form for støtte til UNHCR’s arbejde på verdensplan.

Alt i alt gør vi en indsats for at påvirke regeringen, andre partnere og aktører og den brede befolkning til at støtte en praksis, der giver beskyttelse til de mennesker, der har behov for det.

 

Globale funktioner

I FN Byen i København finder du UNHCR’s privatsektorafdeling, fundraising- og kampagneafdeling, som leder UNHCR’s voksende globale samarbejde med den private sektor og vores engagement med offentligheden. Samarbejdet med den private sektor giver UNHCR en uvurderlig økonomisk støtte, en stærk stemme til støtte for flygtninge, samt innovation og teknisk ekspertise, som forbedrer vores operationelle kapacitet.

I FN Byen findes endvidere de globale teams, der arbejder med digital udvikling og brand management, kommunikationsovervågning, analyse og rapportering. Her sidder også afdelingen for datahåndtering, der er afgørende for planlægning, styring og levering af UNHCR’s programmer. Afdelingen udarbejder de årlige statistikker om flygtninge og andre fordrevne personer, herunder information om deres oprindelseslande og nuværende værtslande.

Afdelingen for registrering af flygtninge og digital håndtering af flygtninges identitet er også placeret i København, hvor der arbejdes med innovative nye løsninger for identitetshåndtering, der er afgørende for at kunne beskytte, hjælpe og finde løsninger til mennesker, der har været tvunget til at flygte fra deres hjem.

Adgang til kvalitetsuddannelse er en menneskeret for ethvert barn og den bedste investering i et flygtningebarns fremtid. UNHCR’s globale uddannelsesteam er også placeret i FN Byen og støtter landeoperationerne ved at levere værktøjer og vejledning til at øge flygtninges adgang til uddannelse.