UNHCR’s Flygtningequiz

Test din viden om den globale flygtningesituation og de mennesker, der er blevet tvunget på flugt fra deres hjem. Quizzen er baseret på den seneste statistik og data fra vores rapport Global Trends 2018.

0%

Hvor mange mennesker er på verdensplan tvunget på flugt fra deres hjem?

Correct! Wrong!

Data fra UNHCR's årlige Global Trends rapport viser, at næsten 70,8 millioner mennesker nu er tvunget på flugt. Tallet af det dobbelte af, hvad det var for 20 år siden, 2,3 millioner højere end for et år siden, og svarer til et antal et sted i mellem Thailands og Tyrkiets befolkninger. https://www.unhcr.org/neu/dk/om-os/noegletal

2/3 af verdens flygtninge kommer fra blot fem lande. Hvilke lande?

Correct! Wrong!

Syrien: 6,7 millioner, Afghanistan: 2,7 millioner, Sydsudan: 2,3 millioner, Myanmar: 1,1 millioner, Somalia: 949.487

Hvor mange flygtninge bor i nabolande til deres hjemland?

Correct! Wrong!

Cirka 80% af alle flygtninge bor i nabolande til deres hjemland.

Hvilke lande huser flest flygtninge?

Correct! Wrong!

Tyrkiet: 3,7 millioner, Pakistan: 1,4 millioner, Uganda: 1,2 millioner Udviklingslande huser 84 % af verdens flygtninge.

Færdiggør sætningen. En person drives på flugt hvert ____ sekund?

Correct! Wrong!

I gennemsnit blev én person tvunget på flugt hvert andet sekund hver eneste dag i 2018 et sted i verden for at undslippe forfølgelse, konflikt eller vold.

Hvilket europæisk land huser flest flygtninge?

Correct! Wrong!

Tyskland: 1.063.837, Sverige: 248.226, Storbritannien: 126.720, Italien: 189.243 Antallet af ankomster til Europa er faldet markant i løbet af det seneste år.

Hvor mange mennesker mistede livet på Middelhavet i 2018?

Correct! Wrong!

I 2018 omkom 2.277 mennesker i deres forsøg på at krydse Middelhavet, på trods af at langt færre mennesker ankom til Europas kyster. Det svarer til 6 mennesker hver eneste dag. I alt ankom 139.300 flygtninge og migranter til Europa, hvilket er det laveste antal i fem år. Læs mere her: https://bit.ly/2RWq7M8

Hvor mange procent af verdens flygtninge er børn?

Correct! Wrong!

Børn under 18 år udgjorde cirka halvdelen af alle flygtninge i 2018. Sidste år flygtede 111.000 af dem alene uden deres forældre eller familier.

Hvor mange flygtningebørn går ikke i skole?

Correct! Wrong!

På blot et år er antallet af flygtningebørn, der ikke går i skole, steget med en halv million og er nu oppe på 4 millioner. Millioner af flygtningebørn og -unge vil vokse op i eksil i et fremmed land. I de afgørende første år af deres liv, vil de ikke have adgang til den skolegang, mange af os tager for givet. Læs mere her: https://www.unhcr.org/turnthetide/#

Hvor mange flygtninge blev genbosat i 2018?

Correct! Wrong!

Antallet af flygtninge og fordrevne er rekordhøjt, men det er svært at sikre varige løsninger for de mennesker, der er blevet tvunget på flugt. I 2018 blev 1,2 mio. flygtninge vurderet som særligt sårbare og med behov for genbosættelse som kvoteflygtninge, men kun 92.400 flygtninge, hvilket svarer til 6,6 %, blev tilbudt genbosættelse i 25 lande på verdensplan. Dette betyder at blot 0,035 % af verdens flygtninge blev genbosat i 2018. UNHCR faciliterede især genbosættelser til flygtninge fra de lande, der tager imod flest flygtninge, herunder Libanon (9.800), Tyrkiet (9.000), Jordan (5.100) og Uganda (4.000). Læs mere her: https://bit.ly/2Rk9Wol

Mange tror, at alle flygtninge bor i flygtningelejre. Hvor mange procent af verdens flygtninge boede i byer og byområder i 2018?

Correct! Wrong!

Flygtninges bevægelsesmønstre afspejler den globale tendens mod urbanisering, eftersom flygtninge i stigende grad bor i byområder. Det estimeres, at 61 procent af verdens flygtninge boede i byområder i 2018. At være bosat i byområder giver flygtninge en række muligheder, som de ikke har i lejre: De kan leve mere selvstændigt og finde arbejde eller andre økonomiske muligheder. I 2018 var den største urbane flygtningebefolkning i Tyrkiet, hvor langt størstedelen af landets flygtninge boede i byer eller forstæder.

Hvor mange flygtninge befinder sig i flygtningesituationer, der har varet i 20 år eller mere?

Correct! Wrong!

Millioner af mennesker er flygtninge i flere årtier. Nogle har været på flugt i generationer og befinder sig i det, der kaldes en langvarig flygtningesituation. En flygtningesituation betegnes som langvarig, når 25.000 eller flere flygtninge af samme nationalitet har været i eksil i fem år eller mere. Næsten fire ud af fem flygtninge befinder sig i flygtningesituationer, der har varet i fem år eller mere. Én ud af fem befinder sig i en flygtningesituation, der har varet i 20 år eller mere.

Hvor mange mennesker på verdensplan er statsløse ifølge UNHCR's data?

Correct! Wrong!

På trods af at det er velkendt, at millioner af mennesker er statsløse (uden nationalitet eller de rettigheder og adgang til ydelser, som nationalitet sikrer), blev der i 2018 indsamlet troværdige registreringer på 3,9 millioner statsløse mennesker i 78 forskellige lande. Statsløshed eksisterer overalt i verden, blandt andet i de 25 lande, der ikke tillader kvinder at overføre deres nationalitet til deres børn, og i lande, der er plaget af konflikt, hvor mange fædre er ukendte, forsvundne eller gået bort.

Hvilke nødsituationer er voldsomt underfinansierede?

Correct! Wrong!

Manglen på finansiering bliver hele tiden større, og lige nu mangler UNHCR over 30 milliarder kroner. Den omfattende underfinansiering har katastrofale konsekvenser for nødlidende mennesker, og det er nødvendigt at foretage en radikal omprioritering af støtten for at opfylde basale behov. Læs mere her: http://reporting.unhcr.org/node/21131

UNHCR’s Flygtningequiz
Så meget ved du om situationen for verdens flygtninge. Godt klaret!

Læs hele vores rapport Global Trends 2018 her: https://www.unhcr.org/globaltrends2018/

Share your Results: