Ühised edasised sammud: tugevdatud ja tavade väljatöötamiseks Euroopas viibivate saatjata ja vanematest lahutatud laste heaks

Euroopa piirkondlikud ja riiklikud seadused loovad laste kaitseks rahvusvahelistele standarditele põhineva kindla raamistiku. Sellest hoolimata ei kandu need seadused süstemaatiliselt üle pagulaslaste ja lapsrändajate heaolu parandamisele. Selle asemel leiavad lapsed, riigiasutused ja valitsusvälised osalejad end tihti vastamisi keerukate, segadusseajavate, kulukate ja bürokraatlike menetlustega, mis ei võta piisavalt arvesse saatjata ja vanematest lahutatud laste parimaid huve.

UNHCR, UNICEF ja Rahvusvaheline Punane Rist (IRC) on välja töötanud nõuandva protsessi riikide abistamiseks, et need saaksid paremini rakendada meetmeid saatjata ja vanematest lahutatud laste kaitseks Euroopas – Tugevdatud poliitikate ja tavade tegevuskava (Roadmap to Strengthened Policies and Practices).

Protsess hõlmas kolme konsultatsiooni umbes 100 vastava ala töötajaga (eestkostjad, psühholoogid, sotsiaaltöötajad, juristid, õpetajad jt) peaaegu kõigist Euroopa riikidest, mis on kaasatud praegusesse pagulas- ja rändekriisi2, ümarlauda üheksa Euroopa riigiga, konsultatsioone

Euroopa Liidu (EL) tasandi tegijatega, kuid sugugi mitte vähem tähtsana ka individuaalseid ja grupiarutelusid enam kui 50 Euroopas elava saatjata ja vanematest lahutatud lapsega.

Nõuandva protsessi tulemusena töötati välja konkreetsed soovitused edasisteks sammudeks, mis on koondatud käesolevasse dokumenti ja mille eesmärgiks on tõhusad, sujuvad ja ühtlustatud protsessid, mis tagavad laste kaitse ning menetluste ja lahenduste kättesaadavuse vastavalt nende parimatele huvidele.

Selle dokumendi eesti ja ingliskeelsed versioonid leiate siit.