Pagulaste ja varjupaigataotlejate statistika Põhja-Euroopas

ÜRO Pagulasameti Põhja-Euroopa viimane infoleht annab ülevaate möödunud aasta andmetest Eesti, Taani, Soome, Islandi, Läti, Leedu, Norra ja Rootsi asüülitaotlejate, pagulaste ja kodakondsuseta inimeste kohta.

© UNHCR

MÄRKUS. See ei ole viimane värskendus. Siit leiate Põhja-Euroopa uusima teabelehe.

Kui palju varjupaigataotlejaid on sel aastal jõudnud Põhja-Euroopa riikidesse ja kui palju tuli neid mullu? Kes nad on ja kust nad tulid? Kui paljud said rahvusvahelise kaitse? Mitu pagulast saabus siia ümberpaigutamise raames?

ÜRO Pagulasameti Põhja-Euroopa viimane infoleht annab ülevaate möödunud aasta andmetest Eesti, Taani, Soome, Islandi, Läti, Leedu, Norra ja Rootsi asüülitaotlejate, pagulaste ja kodakondsuseta inimeste kohta.

Infoleht näitab saabujate, ümberasustatavate ning rahvusvahelise kaitse saanute arve viimasel viiel aastal ja 2018. aasta esimesel kuuel kuul.

Inglise keelse Põhja-Euroopa riikide infolehe saab alla laadida siit: