ÜRO Pagulaste Ülemvoliniku Ameti seitse keskset üleskutset järgmisele Euroopa Parlamendi koosseisule

Euroopa Parlamendi järgmise liikmetel on ainulaadne ja oluline võimalus pagulaste paremaks kaitsmiseks ELis ja kogu maailmas.

Relvakonflikt, vägivald ja tagakiusamine sunnivad üha rohkem inimesi oma kodust põgenema. Valdav osa neist jääb oma päritoluriiki või põgeneb naaberriikidesse, mitte Euroopasse.

Kuigi Euroopas turvalisust otsivate inimeste arv on nüüd väiksem, surevad endiselt liiga paljud traagilisel moel merel, olles teel uue tuleviku poole. Halb kohtlemine maapiiridel jätkub samuti ning paljud kaitset otsivad inimesed ei saa Euroopasse siseneda.

Euroopa Liit (EL) saab pagulaste kaitsmisel Euroopas ja mujal mängida juhtrolli, toetades muuhulgas globaalse pagulasraamistiku elluviimist. See uus ülemaailmne kokkulepe aitab pakkuda tugevamat toetust riikidele, kus elab suurem osa pagulastest. Samuti julgustab lepe jagama õiglasemalt vastutust nende inimeste aitamisel, kes on sunnitud oma riigist lahkuma ja otsivad varjupaika mujal.

Ühiselt tegutsedes saavad ELi liikmesriigid turvaliselt ja humaanselt hallata inimeste saabumist viisil, mis sobib nii pagulastele kui kogukondadele, kes neid vastu võtavad. Toetades väljaspool Euroopat asuvaid riike, saab EL samuti vähendada ohtlikule teekonnale asumist ja aidata pagulastel leida pikema perspektiiviga võimalusi elamisväärseks eluks, mitte ainult ellujäämiseks.

Uuri lähemalt ÜRO Pagulaste Ülemvoliniku Ameti seitse keskset üleskutsest Euroopa Parlamendi kandidaatidele Eesti keeles siin: