Õigusabi Kättesaadavus

Varjupaigataotlejatele Eestis

© UNHCR/Mark Henley

Viimastel aastatel on paljud varjupaigataotlejad väljendanud muret seoses riigipoolse õigusabi kättesaadavuse ja tõhusate õiguskaitsevahendite kasutamise võimalustega Eestis. Seetõttu otsustas UNHCR koos Eesti partneritega viia läbi käesoleva uuringu, et hinnata, kas Eestis kehtivad seadused ja praktika seoses õigusabi osutamisega on kooskõlas piirkondlike ja rahvusvaheliste standarditega. Seega kujutab see uuring endast esimest ülevaadet ja analüüsi varjupaigataotlejatele õigusabi osutamisega seotud õigusraamistiku ja praktika kohta Eestis pärast ELi varjupaigaküsimusi käsitleva õigustiku teise põlvkonna ülevõtmist.

UNHCRi Põhja-Euroopa esindus koostöös EIKiga on käesoleva uuringu välja töötanud selleks, et toetada Eesti jätkuvat pühendumust õiglase ja tõhusa  varjupaigasüsteemi arendamisele. UNHCR loodab, et uurimus kujutab endast kasulikku panust kõikidele õigusabiga seotud isikutele, kaasa arvatud Eesti poliitikakujundajatele ja otsustajatele, et paremini mõista ja hinnata hetkeseisu seoses varjupaigataotlejatele mõeldud õigusabi kättesaadavuse ja kvaliteediga.