Genfis algab põgenike aastakümne järel põgenike kogunemine

Täna algab Šveitsis Genfis kolm päeva kestev ülemaailmne kokkutulek, mille eesmärk on muuta maailma reageerimist pagulasolukordadele.

Ülemaailmne pagulasfoorum

16.–18. detsembril Genfis

Esimene ülemaailmne pagulasfoorum toob ÜRO Genfi rahvaste paleesse kokku pagulased, riigi-, valitsus- ja ÜRO juhid, rahvusvahelised institutsioonid, arenguorganisatsioonid, ärijuhid ja kodanikuühiskonna esindajad.

UNHCR võõrustab foorumit koos Šveitsiga ning selle kaaskorraldajad on Costa Rica, Etioopia, Saksamaa, Pakistan ja Türgi. Foorumi eesmärk on luua uusi lähenemisviise ja pikaajalisi kohustusi, et aidata pagulasi ja kogukondi, kus nad elavad. Kogu maailmas on sõja, konfliktide ja tagakiusamise tõttu ümberasustatud üle 70 miljoni inimese. Neist enam kui 25 miljonit on pagulased, kes on põgenenud üle riikide piiride ega saa koju tagasi pöörduda.

“Oleme väljumas ümberasumise kümnendist, mille jooksul on pagulaste arv oluliselt kasvanud,” ütles ÜRO pagulaste ülemvolinik Filippo Grandi.

„Sellel nädalal toimuval esimesel ülemaailmsel pagulasfoorumil peame oma jõupingutused suunama sellele, et järgmisel kümnendil toetada pagulasi ja nende võõrustajaid õpitule tuginedes. See foorum on võimalus tõendada meie kollektiivset pühendumist ülemaailmsele pagulasraamistikule ja toetuda säästva arengu eesmärkidele mitte kedagi maha jättes.”

Globaalne pagulaskokkulepe sillutab teed selleks, et kõik, kaasa arvatud erinevad valitsustasandid, erasektor, arenguorganisatsioonid ja finantsasutused, kodanikuühiskond, usurühmad ja pagulased saaksid võtta vastutuse ja täita oma rolli.

Foorumilt loodetakse rahalise, tehnilise ja materiaalse abi panustamist; õiguslikke ja poliitilisi muudatusi, et võimaldada pagulaste suuremat kaasatust ühiskonda; ümberasustamiskohti ja pagulastele turvalise tagasipöördumise võimaldamist.

“Vajame rohkem säärast abi,” ütles Joelle Hangi Kongo Demokraatlikust Vabariigist, kes on üks foorumi pagulastoetajaid. „Juba on palju näiteid koostööst, kuid et põgenike arv suureneb, vajame enamate inimeste tuge ja seda, et rohkem valitsusi, ettevõtteid ja kogukondi jagaksid põgenike abistamise vastutust. Nii saame tagasi oma vabaduse ja iseseisvuse ning tagasi maksta neile, kes meile appi tulid.”

Genfis kolm päeva kestvad arutelud, eriüritused ja kõrgetasemelised arutelud keskenduvad kuuele põhivaldkonnale: koormuse ja vastutuse jagamise kord; haridus; töökohad ja toimetulek; energia ja infrastruktuur; lahendused; ja kaitsevõime. Mitmete algatuste ja heade tavade jagamiseks on palju võimalusi, mis näitavad, kuidas ülemaailmne pagulasraamistik saab luua muutusi.

Foorumil uuritakse ka seda, kuidas humanitaar- ja arengumeetmed võivad üksteist täiendada. Lisaks näitab erasektori üha olulisemat rolli üle 100 ettevõtte ja sihtasutuse osalemine, kes on   võtnud eesmärgiks töökohtade, rahanduse ja muu abi andmise.

Programmi ja lisateavet ülemaailmse pagulasfoorumi ning sellega seotud ürituste kohta leiate siit.

Fotod ja foorumi videod on kättesaadavad Refugees Media platvormilt.