Tagakiusamine, konfliktid ja vaesus sundisid 2015. aastal üle miljoni inimese Euroopasse põgenema. Palju tulid otsima ohutumat paika endale ja perele, riskides eluga ning läbides karmi teekonna.
Pooled 2015. aastal Vahemere ületanutest olid kodusõjast põgenenud süürlased.

Toeta rahaliselt

11 556

inimesed on ohustanud oma elu, kui nad jõuavad Euroopasse siiani 2019. aastal

311

arvatakse, et nad on seni uppunud 2019. aastal

Rohkem statistikat ??

Värskendatud 3. aprill 2019

“Lõpuks ometi saan hingata… Me peaaegu uppusime teel Türgist Kreekasse.”

– Aya, Süüria pagulane Münchenis

Kestev konflikt ja vägivald Süürias, Iraagis jt maailma osades põhjustab laiaulatuslikku ümberasustumist ning pagulased otsivad ohutut elupaika ka vahetust naabrusest kaugemal. Kuna seaduslikku sisserännet võimaldavad teed on piiratud, on paljudel tagakiusamise eest põgenenutel vähe valikuid. Pagulaste hulgas on palju ka neid, kes soovivad taasühenduda pereliikmetega, kes elavad Euroopas. 2015. aasta algusest kuni 2016. aasta esimeste kuudeni jõudis Euroopasse pea 1,2 miljonit pagulast ja sisserändajat. Neist enamik on põgenenud konflikti ja tagakiusamise eest. Ohu eest põgenedes uppusid või nägid lähedaste uppumist paljud abivajajad. Ohtliku reisi läbi mitme riigi võtab ette üha suurem arv peresid, naisi ja saatjateta lapsi. Tihti langevad nad ka inimkaubitsejate ohvriks.

“Tõde on see, et pagulased ei riskiks oma eludega ega võtaks ette nii ohtlikku teekonda, kui nad saaksid elada rahulikult koduriigis.”

– Melissa Flemming, UNHCR

 

Mida teeb abistamiseks UNHCR?

Kriisiga tegelemiseks ning elupäästva abi ja kaitse pakkumiseks mobiliseeris UNHCR ressursse ja rohkem kui 600 töötajat 20 asukohta. Tegevused hõlmavad humanitaarabi pakkumist, ponnistusi talviste majutustingimuste parandamiseks, 24/7 kohalolu tagamist riikide kõigis sisenemispunktides ja mitmetes väljumispunktides, et tagada pagulaste kaitse ning vajadusel sekkuda, pingutusi lahutatud perekondade ühendamiseks, erivajadustega (sh üksikute ja perest eraldatud laste) inimeste tuvastamist ning abivajajate suunamist asjakohaste teenuste juurde. UNHCR kutsub ka Euroopa Liidu jt riike tegutsema ühiselt, vastutustundlikult ja solidaarselt ning täitma oma rahvusvahelisi kohustusi.

Kui märtsi alguses Lääne-Balkani riikide piirid suleti, alustas UNHCR viivitamatult ressursside ümberpaigutamist, et suurendada vastuvõtumahte ning parandada teenuseid rohkem kui 55 000 Kreekas viibivale asüülitaotlejale ja pagulasele, et toetada sellega Kreeka ametivõimude jõupingutusi.

Sinu abiga saame aidata miljoneid, kes seda meeleheitlikult vajavad.