UNHCRi tähelepanekud rahvusvahelise kaitse andmise seaduse muutmise ettepaneku kohta Eestis

ÜRO pagulasamet UNHCR on esitanud oma tähelepanekud Eesti valitsuse kavandatavatele muudatustele Eesti välismaalasele rahvusvahelise kaitse andmise seaduse kohta.

UNHCR täheldab õigusakti eelnõus mitmeid olulisi muudatusi ja parandusi, kuid soovib kasutada võimalust kommenteerida mitmeid ettepaneku sätteid, mis ei tundu olevat kooskõlas rahvusvaheliste standarditega.

Tähelepanekud leiab siit (inglise)

Page 1 of 9