Meist

ÜRO Pagulaste Ülemvoliniku Amet (UNHCR) on kaitsnud pagulaste õigusi ja heaolu rohkem kui 65 aastat kogu maailmas.

Töötame selle nimel, et kõigil, kes on põgenenud vägivalla, tagakiusamise, sõja või katastroofi eest, oleks õigus taotleda varjupaika ja leida turvaline pelgupaik.

Alates 1950. aastast(??) oleme seisnud vastamisi mitmete kriisidega eri kontinentidel ning pakkunud elutähtsat abi pagulastele, varjupaigataotlejatele, sisepõgenikele ja kodakondsuseta isikutele, kellest paljudel ei ole kellegi poole pöörduda.

Aitame päästa elusid ja ehitada paremat tulevikku miljonitel kodudest lahkuma sunnitud inimestel.

 

UNHCR PÕHJA-EUROOPAS

UNHCRi tegevust Põhja-Euroopas juhib lisaks Leedus Vilniuses asuvale UNHCRi esindusele praegu ka UNHCRi Põhja-Euroopa piirkonna esindus, mis asub Rootsis Stockholmis.

UNHCRi tegevus Põhja-Euroopas algas Põhjamaade piirkonna esinduse avamisega Rootsis Stockholmis aastal 1985. Algselt vastutas esindus UNHCRi tegevuste eest Islandil, Norras, Rootsis, Soomes ja Taanis, laiendades hiljem oma tegevust ka Eestisse, Lätti ja Leetu.

UNHCRi Põhja-Euroopa esinduse peamised rollid on järgmised:

  • Toetada valitsusi varjupaiga ja kodakondsusetusega seotud Euroopa ja rahvusvaheliste õigusaktide rakendamisel
  • Jälgida, et varjupaigataotlejatel oleks piirkonnas asuvatele riikide territooriumile ligipääs ja nad saaksid sealt rahvusvahelist kaitset taotleda
  • Toetada riiklikke ametiasutusi õiglase, tõhusa ja kvaliteetse varjupaigamenetluse välja töötamisel
  • Nõustada valitsusi, partnereid ja sidusgruppe, kuidas pagulastel piirkonna riikidesse integreeruda aidata
  • Kutsuda valitsusi üles lahendust leidma nende riigis elavate kodakondsuseta isikute probleemidele
  • Kindlustada, et kõigil UNHCRi seisukohast olulistele isikutele oleksid nende õigused tagatud, võttes arvesse nende vanust, sugu ja eripärasid, ja et piirkonna valitsused, partnerid ja huvirühmad julgustaksid ja soodustaksid kõnealuste isikute aktiivset osalust
  • Tõsta teadlikkust maailma miljonite pagulaste halvast olukorrast ja tuua pagulaste ja varjupaigataotlejatega seotud teemad päevakorda
  • Mobiliseerida UNHCRi ülemaailmse tegevuse toetamiseks finants- ja muud abi.