'
;

Varjupaigataotlejad

Varjupaigataotleja on isik, kelle varjupaigataotlus on alles menetlemisel. Igal aastal taotleb varjupaika ligikaudu miljon inimest.

Rahvusvaheliselt kaitstute üle otsustamiseks on loodud riiklikud varjupaigasüsteemid. Konfliktide või vägivalla tagajärjel tekkivate suurte põgenikulainete ajal ei ole aga alati võimalik või vajalik individuaalsete intervjuude läbi viimine iga piiri ületava varjupaigataotlejaga. Neid rühmi nimetatakse prima facie ehk esmapilgul usutavateks põgenikeks.

ÜRO Pagulaste Ülemvoliniku Ameti seisukoht on, et igaühel on õigus tagakiusamise eest varjupaika otsida ning anname enda parima, et kaitsta neid, kes seda vajavad.

2014. aasta lõpus ootas varjupaigataotluse vastust üle terve maailma ligikaudu 1,8 miljonit inimest. Täpsem teave ja värskeim statistika on saadaval meie iga-aastases varjupaigatrendide raportis.