Statistika

Maailm

Euroopa

Siit leiad igakuise ülevaate Euroopa statistikast ja olukorrast.

Põhja-Euroopa

ÜRO Pagulasameti Põhja-Euroopa infoleht annab ülevaate möödunud aasta andmetest Taani, Eesti, Soome, Islandi, Läti, Leedu, Norra ja Rootsi asüülitaotlejate, pagulaste ja kodakondsuseta inimeste kohta.

Infoleht aitab mõista ja võrrelda saabujate arve, ümberasustatavate juhtumeid ning rahvusvahelise kaitse saanute osakaalu viimase kolme aasta jooksul.

Inglise keelse Põhja-Euroopa riikide infolehe saab alla laadida siit:

 

Kuidas me andmeid kogume

Põgenema sunnitud inimeste arvu jälgivad ÜRO Pagulasameti täiskohaga väliteabe- ja koordineerimistalituse statistikaametnikud, et rändekriisi tekkimisel paremini ennustada, kui suur on abivajajate hulk, kui palju on abi vaja ja kui palju töötajaid me peame probleemiga tegelema saatma.

Need arvud avaldatakse igal aastal meie globaalsete trendide aruannetes ja üleskutsetes.

Personal

ÜRO Pagulasameti selgroo moodustavad meie töötajad. 2018. aasta maikuu seisuga anname tööd 11 517 inimesele, kellest ligi 89 protsenti töötavad probleemsetes piirkondades kohapeal. Kokku oleme esindatud 128 riigis. Meie töötajad näevad palju vaeva, et aidata inimesi, kes on sunnitud oma kodudest lahkuma. Keskendume väga erinevatele valdkondadele nagu õiguskaitse, haldus, kogukondlikud teenused, avalikud suhted ja tervishoid.

Finantsnäitajad

ÜRO Pagulasameti rahastus koosneb peaaegu täielikult vabatahtlikest annetustest, millest enamik tuleb valitsustelt ja Euroopa Liidult ning kuus protsenti teistelt valitsustevahelistelt organisatsioonidelt ja rahastusmehhanismidelt. Täiendav kuus protsenti tuleb erasektorist, sealhulgas fondidelt, suurfirmadelt ja avalikkuselt. Lisaks saame piiratud toetust (kahe protsendi ulatuses) ÜRO halduseelarvest ning võtame vastu ka mitterahalisi annetusi nagu telgid, ravimid ja sõidukid.

ÜRO Pagulasamet alustas 300 000 dollarise aastaeelarvega 1950. aastal. Organisatsiooni ja selle tööpõllu kasvades on suurenenud ka kulud. Meie aastaeelarve paisus 1990ndate algul üle ühe miljardi USA dollari ning saavutas aastal 2013 rekordtaseme 5,3 miljardit dollarit. Meie eelarve hõlmab nii püsitegevusi toetavaid programme kui ka kõrvalprogramme hädajuhtudeks nagu Süüria kriis või suuremahulised tagasisaatmised.

Kui soovite värskeimat teavet ÜRO Pagulastameti finantseerimise kohta, külastage meie globaalsete eesmärkide veebilehte.

Statistika ja tegevusandmed

Täpsed, asjakohased ja õigeaegsed andmed on pagulastega seotud tegevuste elluviimiseks eluliselt tähtsad. Seda olulist infoallikat kasutavad kõik meie partnerid pagulaspopulatsioonide vajadustega tegelemisel.

ÜRO Pagulasameti statistika andmebaas sisaldab andmeid, aruandeid ja muud teavet, mis on välitööl esmatähtsad. See hõlmab ka statistilisi aruandeid, mis käsitlevad murettekitavaid inimrühmi: pagulasi, varjupaigataotlejaid, tagasisaadetud põgenikke, sisepõgenikke ja kodakondsuseta inimesi. Saadaval on ka üksikasjalikud andmed põgenike varjupaigariigi, päritoluriigi, soo, vanuse, asukoha ja juriidilise staatuse kohta. Kogume ka indikaatoreid pagulaskaitse ja UNHCRi töö kvaliteedi kohta.

Täpsema teabe leiate meie statistika aastaraamatutest.