'
;

Tuntud toetajad

Oleme õnnelikud, et saame kasutada väikese rühma sõprade abi, kelle mõju, pühendumus ja raske töö aitab meil toetada ja kaitsta miljoneid oma kodudest põgenema sunnitud inimesi üle maailma.

Erisaadik (??) 

Pärast aastatepikkust pühendumist UNHCR-ile ja põgenikke põhjustavatele probleemidele nimetati Angelina Jolie 2012. aasta aprillis erisaadikuks.

Jolie Pitt keskendub oma uues ametis suurtele hädaolukordadele, mis toovad kaasa massilisi elanikkonna ümberasustamisi, tegeledes ka eestkõnelemise ning UNHCR-i ja ülemvoliniku esindamisega diplomaatilisel tasemel. Lisaks suhtleb ta otsustajatega üleilmsete ümberasustamise probleemide teemadel. Oma tööga on ta aidanud leida elutähtsaid lahendusi oma kodudest põgenema sunnitud inimeste jaoks.

Jolie Pitt esindas varem UNHCR-i aastatel 2001–2012 hea tahte saadikuna. Ta on töötanud väsimatult, organiseerinud enam kui 50 välimissiooni ning temast on saanud põgenike ja ümberasustamisega seotud teemade mõjukas eestkõneleja.

Hea tahte saadikud(??)

Hea tahte saadikud on UNHCR-i äratuntavaimad avalikkusele teada isikud. Oma mõju, pühendumuse ja raske tööga aitavad nad meie organisatsioonil jõuda igasse maailma nurka.

Tähelepanuväärsed toetajad

Meie tähelepanuväärsed toetajad on näidanud üles pidevat pühendumust UNHCR-i tööle, kasutades oma mõju ning sihikindlat ja rasket tööd selleks, et koguda põgenike jaoks annetusi ning suurendada teadlikkust ja propageerida põgenikke puudutavaid teemasid.