'
;

Mida me teeme

UNHCRi töö on kaitsta ja aidata pagulasi kõikjal.

Meie eesmärk on tagada, et kõigil oleks õigus taotleda varjupaika ja leida turvaline pelgupaik teises riigis võimalusega lõpuks koju tagasi pöörduda, ühiskonda lõimuda või mujale elama asuda.

Ümberasumise ajal anname eluks vajaliku hädaabi puhta vee, kanalisatsiooni, tervishoiuteenuse, samuti peavarju, tekkide, majapidamistarvete ning mõnikord toidu kujul. Samuti korraldame transporti ja abipakette kodudesse tagasipöördujatele ning sissetulekuid toovaid projekte mujale elama asujatele.

Meie abi parandab murtud elusid.