'
;

Innovatsioon

Meie innovatsiooniprojektid toetuvad erinevate UNHCR-i allüksuste, põgenike, akadeemilise maailma ja erasektori kompetentsile, et lahendada loovalt keerukaid pagulastega seotud väljakutseid.

Uusi projekte prototüübitakse ja katsetatakse UNHCR-i ülemaailmse tegevuse käigus, kuid me otsime ka viise, kuidas kohandada olemasolevaid innovaatilisi lahendusi just põgenikega seotud kontekstis.

Igal aastal võimaldatakse koolitust, mentorlust ja tuge 20-le UNHCR-i innovatsioonistipendiaaadile, kelle tööks on lahendada just oma valdkonnaga seotud väljakutseid.

Pagulased ja side

Ümberasustatud inimesed elavad ilma sidevõimalusteta, mida nad vajaksid hädavajaliku teabe saamiseks, lähedastega suhtlemiseks, põhiteenuste kasutamiseks ja sidemete loomiseks neid ümbritsevate kohalike, riiklike ja globaalsete kogukondadega.

Meie eesmärgiks on läbi loovate partnerlussuhete ja nutika investeerimise tagada kõigile põgenikele ja neid võõrustavatele kogukondadele juurdepääs kättesaadavale, taskukohasele ja kasutuskõlblikule mobiilsidele ja internetiühendusele.

Lähemalt projekti kohta(??)