'
;

Partnerlus kaitse

UNHCR on loonud koostöösuhted paljude erinevate partneritega, tegelemaks põgenike kaitse, ümberasustamise ja operatsioonidega seotud oluliste küsimustega. Oma mandaadi tõhusamaks elluviimiseks töötab UNHCR nii täidesaatvate kui ka operatiivpartneritega.

Täidesaatvaid partnereid rahastab UNHCR. Institutsioone, kes meilt rahastust ei saa, kuid mis mängivad pagulastega seotud operatsioonides olulist rolli, nimetatakse operatiivpartneriteks.

Üheks partnerlusprotsessi aspektiks on Reach Out programm (Jõuda programmi), mis loodi aastal 1997, kui meie kaitsemandaat sattus tõsistesse raskustesse. Ameerika Ühendriikides toimunud 11. septembri rünnakutest alates on vajadus kaitsta põgenikke ja varjupaigataotlejaid muutunud veelgi olulisemaks, arvestades praegust põgenike suhtes vaenulikku õhkkonda.