Miljonid pagulased üle maailma elavad aastast aastasse vähese koju naasmise lootusega. Osade jaoks on see võimatu, kuna nende kodumaa on haaratud lõputusse konfliktiolukorda või kuna nad kardavad naasmise korral tagakiusamist.

Juhtudel kus tagasipöördumine pole võimalik, võib varjupaigariigis kodu leidmine ja kohalikku kogukonda lõimumine pakkuda nende olukorrale püsiva lahenduse ja võimaluse elu uuesti üles ehitada.

Kohalik lõimumine on keeruline ja järkjärguline protsess, mis hõlmab juriidilisi, majanduslikke, sotsiaalseid ja kultuurilisi mõõtmeid. See seab arvestatavad nõudmised nii inimesele kui võõrustavale ühiskonnale. Paljudel juhtudel on selle protsessi haripunktiks varjupaigamaa kodakondsuse saamine. UNHCR-i hinnangul on viimase aastakümne jooksul varjupaigamaa kodakondsuse saanud 1,1 miljonit pagulast üle maailma.