'
;

Ümberasumine

Pagulaste integratsioon on mitmekülgne protsess, mis nõuab jõupingutusi kõikidelt asjassepuutuvatelt osapooltelt, sh pagulase poolset valmisolekut kohaneda võõrustava ühiskonnaga ilma, et peaks omaenda kultuurilisest identiteedist loobuma, samuti vastavat võõrustava ühiskonna poolset valmisolekut pagulasi tervitada ja täita mitmekesise rahvastiku vajadusi.

1951. a konventsioon ja selle 1967. a protokoll panevad palju rõhku pagulaste integratsioonile. 1951. a konventsioonis loetletakse sotsiaalsed ja majanduslikud õigused, mis on mõeldud integratsioonile kaasa aitamiseks ning selle artikkel 34 kutsub riike üles aitama pagulastel „kohaneda ja naturaliseeruda“.