'
;

Varjualune

Varjualune on kriiside või ümberasumise ajal ellujäämiseks hädavajalik mehhanism. See on keskse tähtsusega tegur ka isikliku turvatunde, toimetuleku ja eneseväärikuse taastamisel.

UNHCR-i kaitsemissiooni oluliseks osaks on tagada humanitaarkriiside ohvritele piisav juurdepääs varjualusele. Me varustame abivajajaid telkidega, jaotame plastkilet, tööriistasid ja juhiseid ja töötame välja kriisistrateegiad ning anname abi ja taastame kodutunde nende jaoks, kes seda kõige enam vajavad.

Linnapiirkondades jagavad paljud pagulased oma elupinda teistega või elavad mittefunktsionaalsetes avalikes hoonetes, keskustes, agulites ja mitteametlikes asustustes. Tingimused on sageli ebarahuldavad ja peavarju pakkumine hõlmab suuri väljakutseid. Maapiirkondades on levinud kaitse ja humanitaarabi pakkumine pagulaslaagrite kaudu.

Praegu elab kogu maailmas laagrites üle 2,6 miljoni pagulase ja nad on olnud ümberasustatud üle viie aasta, mõni üle põlvkonna. Kuigi laagrid võivad olla praktilised, eriti kriisi ajal, tekitavad laagrid ka mitmeid probleeme, nagu näiteks abisõltuvust ja isolatsiooni.

Külmadel öödel ja kuumadel pärastlõunatel võib meie abi olla elu ja surma küsimus.

Lisaks telkide jaotamisele meie kolmest keskusest Dubais, Kopenhaagenis ja Durbanis, pakub UNHCR ka materjale, nagu plastkile ja matid, mida saab kasutada lihtsa peavarju valmistamiseks. Lisaks sellele rahastame me pikaajalisemate hädaolukordade korral ühiste eluruumide taastamist või uute kodude ehitamist ning anname omaabi programmide kaudu ümbesasustatutele vajalikke ehitusmaterjale, et nad saaksid endale ise kodu ehitada.

UNHCR juhib koos Rahvusvahelise Punase Risti ja Punase Poolkuu Seltside Föderatsiooniga (IFRC) Globaalset varjualuse klastrit. Kui IFRC juhib meeskonda looduskatastroofide korral, siis meie juhime seda konfliktide tulemusel tekitatud ümberasumiste korral. Koos aitame koju terveid põlvkondi.