Select a language for our global site:

Select a country site:
 

Vahendid ja väljaanded

Väljaanded on oluline kanal, mille kaudu UNHCR tõstab teadlikkust pagulastest ja ohustatud inimrühmadest. Lisaks võimaldavad need meil teavitada üldsust oma tegevusest nii kohalikul kui üleilmsel tasandil.

Me avaldame väga eripalgelisele lugejaskonnale laia valikut materjali alates põhidokumentidest, nagu 1951. aasta pagulaskonventsioon(??), kuni uurimistulemuste ja hinnanguteni. Meie üleilmsest tegevusest annavad ülevaate kaks iga-aastast põhiväljaannet: üleilmne üleskutse Global Appeal(??) ja tegevusaruanne Global Report(??).

Tegevusaruanne Global Report

Global Report avalikustatakse iga aasta juunikuus ning see annab üksikasjaliku ülevaate UNHCRi väljakutsetest ja saavutustest üle maailma.

Üleskutse Global Appeal

Üleilmne üleskutse Global Appeal on hindamatu ülevaatedokument tavalugejale UNHCRi tegevustest üle maailma.

Globaalsete suundumuste

“Globaalsete suundumuste” raport on üks olulisimaid iga-aastaseid ülevaateid, mis käsitleb sundümberasumist kogu maailmas.

Eesti kohta dokumendid

Ühised edasised sammud: tugevdatud ja tavade väljatöötamiseks Euroopas viibivate saatjata ja vanematest lahutatud laste heaks

Ühised edasised sammud: tugevdatud ja tavade väljatöötamiseks Euroopas viibivate saatjata ja vanematest lahutatud laste heaks

Euroopa piirkondlikud ja riiklikud seadused loovad laste kaitseks rahvusvahelistele standarditele põhineva kindla raamistiku. Sellest hoolimata ei kandu need seadused süstemaatiliselt üle pagulaslaste ja lapsrändajate heaolu parandamisele. Selle asemel leiavad lapsed, riigiasutused ja valitsusvälised osalejad end tihti vastamisi keerukate, segadusseajavate, kulukate ja bürokraatlike menetlustega, mis ei võta piisavalt arvesse saatjata ja vanematest […]