Select a language for our global site:

Select a country site:
 

Mittesihtotstarbeline rahastus päästab põgenikke üle maailma

Panus UNHCR-i

Eesti on UNHCR-i usaldusväärne toetaja, panustades pagulaste aitamisse juba 10 aastat. Viimasel ajal on Eesti ÜRO Pagulasameti  rahastamist oluliselt suurendanud. 2017. aastal andis riik UNHCR-ile oma heldeima toetuse – 750 000 dollarit . Tänavu kasvatas Eesti oluliselt mittesihtotstarbelist rahastust, aidates ÜRO Pagulasametil jõuda abivajajateni üle maailma. Eesti UNHCR-ile antud toetused on viimastel aastatel suunatud maailma kõige konfliktirohkematesse riikidesse ja lootusetumatesse humanitaarolukordadesse, sealhulgas Kesk-Aafrika Vabariiki, Iraaki, Myanmari, Süüriasse, Lõuna-Sudaani ja Ukrainasse.

Tegevused

Annetanud riiklikud osapooled

Välisministeerium on UNHCR-i riiklik osapool strateegilise koostöö ja rahastamise küsimustes.

Koduleheküljele

Siit saate rohkem teavet meie koostööst.