'
;

Mittetulundusorganisatsioonid

UNHCR omab strateegilisi suhteid rohkem kui 900 partneriga, sealhulgas mittetulundusühingute (MTÜde), valitsusasutuste ja ÜRO agentuuridega. Usaldame ligi 40 protsenti meie igaaastasest kulutustest partneritele, et nad korraldaks programme ja projekte, mis pakuksid põgenema sunnitutele kaitset ja lahendusi.

Pöörame väga suurt tähelepanu järjepidevalt arenevatele koostöödele partneritega, eriti riiklike partnerite kui hädaoperatsioonidele esimesena reageerijate reklaamimisele.

UNHCR on MTÜdega koostööd teinud alates varajasest 1950ndast, kui alustasime esimest korda ümberasuma sunnitute aitamist. Nii nagu meie tööülesanded ja meie suurus kasvas uute põgenikekriiside tõttu 1960ndatel, 1970ndatel ja 1980ndatel, eriti Aafrikas, Aasias ja Kesk-Ameerikas, nii suurenes ka meie koostöö erinevate äsja loodud humanitaarabi ja põgenikele abi pakkuvate MTÜdega.

2007. aastal kinnitas UNHCR ülemaailmse humanitaarplatvormi partnerluspõhimõtted, mis sätestavad kõikides humanitaargruppides võrdsuse, läbipaistvuse, täiendamise ja tulemustele keskenduva lähenemise standardid. Kaasasime partnerluspõhimõtted meie ,,partneritega koostööraamistikku” kui ühiskondliku lähenemisena koostööl põhinevatele partnerlustele.

Igaaastane konsultatsioon MTÜdega toimub riiklike ja rahvusvaheliste MTÜdega. See pakub MTÜdele ja riikidele tähtsat platvormi, kus saab tutvusi sobitada, suhelda ja mõtteid vahetada UNHCRiga võrdse partneritena – seda lähenemist MTÜd toetavad.

,,UNHCRil on mittetulundusagentuuridega on väga head suhted. Põgenikud peavad nende tööd tõeliselt väärtuslikuks ja hindamatuks”

Esimene pagulaste ülemvolinik Dr Van Heuven Goedhart aastal 1954

Tänapäeval sõltume MTÜdest väga, eriti erinevate projektide tegemisel, sealhulgas abi jagamisel, kaitse andmisel, logistikas, varjualuse pakkumisel, tervisevaldkonnas, vee puhtuse tagamisel, toidu tagamisel ja hariduslikel projektidel.

UNHCRiga koostööd teha soovivaid partnerid saavad registreeruda partnerlusportaalis, mis on UNHCRi ja meie partnerite omavahelist suhtlust lihtsustav interaktiivne vahend.