'
;

Toetajad

UNHCR sõltub peaaegu täielikult valitsuste, ÜRO ja ühise rahastamise mehhanismide, valitsusvaheliste institutsioonide ning erasektori vabatahtlikest annetustest. Me töötame aastaringselt, et koguda raha oma programmide jaoks ning tegeleda uute ilmnevate hädaolukordadega.

Teavet seoses meie tegevuse, rahaliste vajaduste ja annetustega uuendatakse regulaarselt ning see on kättesaadav Global Focus’e kodulehel(??), mis on ühtlasi ka meie peamiseks toetajatele mõeldud aruandlusplatvormiks.

Eelarve ja annetused(??)

 

Keerukas ja kiiresti muutuvate vajaduste ning prioriteetidega keskkonnas oleme sõltuvad toetajatest, kelle annetusi saame seejärel kasutada võimalikult paindlikult. See võimaldab meil suunata vahendeid sinna, kus neid kõige enam vajatakse, pakkudes kaitset, peavarju, vett, tervist, haridust ja muud vajalikku miljonitele põgenikele, varjupaigataotlejatele, kodakondsuseta isikutele ning sisepõgenikele ülemaailmselt.