Kui palju sa tead pagulastest?

Testi oma teadmisi inimeste kohta, kes on olnud sunnitud oma kodudest lahkuma. Viktoriin põhineb UNHCRi viimasel globaalsete trendide aruandel.

0%

Kui palju inimesi maailmas on olnud sunnitud oma kodudest põgenema?

Correct! Wrong!

ÜRO Pagulasameti iga-aastane globaalsete trendide aruanne näitab, et ligi 79,5 miljonit inimest on olnud sunnitud oma kodudest lahkuma. See tähendab, et sundümberasujate arv on peaaegu kahekordistunud alates 2010. aastast, mil neid oli 41 miljonit.

2/3 maailma pagulastest tuleb vaid viiest riigist. Millistest?

Correct! Wrong!

Pagulaste päritoluriigid 2019. aasta lõpu seisuga: Süüria – 6,6 miljonit, Venezuela – 3,7 miljonit, Afganistan – 2,7 miljonit, Lõuna-Sudaan – 2,2 miljonit, Myanmar –1,1 miljonit pagulast.

Kui palju pagulasi elab oma päritolumaa naaberriigis?

Correct! Wrong!

Umbes 73 protsenti pagulastest elab oma päritolumaa naaberriigis.

Millised riigid võtavad vastu kõige enam pagulasi?

Correct! Wrong!

Arengumaad on vastu võtnud 85% maailma pagulastest. 1/4 kõikidest pagulastest on saanud varjupaika maailma vähimarenenud ja vaeseimatelt riikidelt. Türgi pakub varjupaika 3,6 miljonile, Colombia 1,8 miljonile ning Pakistan 1,4 miljonile inimesele.

Täida lünk. Iga ___ sekundi järel on üks inimene sunnitud oma kodust lahkuma.

Correct! Wrong!

2019. aastal pidi tagakiusamise, konflikti või vägivalla tõttu oma kodust põgenema keskmiselt üks inimene iga kolme sekundi järel.

Milline riik Euroopas on vastu võtnud kõige rohkem pagulasi?

Correct! Wrong!

Saksamaal elas 2019. aastal 1,1 miljonit pagulast, kellest 42% moodustasid Süüria pagulased ja varjupaigataotlejad.

Mitu protsenti maailma ümberasunud inimestest on riikides või piirkondades, kus on akuutne toidupuudus ja alatoitumus?

Correct! Wrong!

2019. aasta lõpus kannatas 135 miljonit inimest 55 riigis ja territooriumil akuutset toidupuudust. Neisse riikidesse sattus 4/5 sunniviisiliselt ümber asuma pidanud inimesi.

Mitu protsenti maailma pagulastest moodustavad lapsed?

Correct! Wrong!

Hinnanguliselt oli 30-34 miljonit 79,5 miljonist sunniviisiliselt ümber asuma pidanud inimesest alla 18-aastased lapsed. Paljud neist on saatjata ja oma perekondadest eraldi.

Täida lünk. Kui sunniviisiliselt ümber asuma pidanud inimesed elaksid omaette riigis, oleks see suuruselt _____ riik maailmas.

Correct! Wrong!

UNHCRi iga-aastase globaalsete trendide aruande järgi olid pretsedenditult 79,5 miljonit inimest pidanud 2019. aastal sundümberasuma. See tähendab, et üks protsent maailma inimestest (üks 97 kohta) on olnud sunnitud ümber asuma.

Kui palju inimesi palus möödunud kümnendil varjupaika?

Correct! Wrong!

Möödunud kümnendil palusid kõige enam varjupaika süürlased, esitades ligi 1,4 miljonit asüülitaotlust üle kogu maailma, millest pooled registreeriti 2015. ja 2016. aastal.

Kui paljud saatjata ja vanematest lahus elavad lapsed on alates 2010. aastast varjupaika palunud?

Correct! Wrong!

Kriiside ja sundümberasumiste tingimustes on lapsed, alaealised ja noored ärakasutamise ja ahistamise riskirühm, eriti kui nad on saatjata ja oma perekondadest lahutatud.

2019. aastal vajasid 1,4 miljonit inimest turvalisse kolmandasse riiki ümberpaigutamist. Ent kui palju pagulasi paigutati 2019. aastal ümber?

Correct! Wrong!

Valitsuste andmete järgi paigutati aasta jooksul ümber ainult 107 800 pagulast (nii UNHCRi abil kui ka selle toeta).

Kui paljud venezuelalased olid 2019. aasta lõpuks oma riigist vägivalla, tagakiusamise ning poliitilise ja majandusliku kriisi eest põgenenud?

Correct! Wrong!

2019. aasta lõpuks olid oma riigist lahkunud 4,5 miljonit inimest, kes olid peamiselt läinud teistesse Ladina-Ameerikasse riikidesse ja mujale Kariibi mere piirkonda. See on piirkonna lähiajaloo suurim ümberasumiskriis ning UNHCRi hinnangul vajavad enamus venezuelalastest rahvusvahelist kaitset.

Kui paljud maailma ümberasunud inimestest on 60-aastased või vanemad?

Correct! Wrong!

Maailmas elanikkonnast moodustavad üle 60 aasta vanused inimesed 12 protsenti, sundümberasunute seas on neid neli protsenti.

2019. aastal oli esmakordselt sunnitud ümber asuma 11 miljonit inimest, aga kui paljud sundümberasunud said mullu koju naaseda?

Correct! Wrong!

Mullu pöördusid koju tagasi 5,6 miljonit inimest, kellest 5,3 miljonit olid siseriiklikult ümber asunud inimesed ning 317 200 olid pagulased.

Kliki "järgmine", et näha oma tulemust...

Correct! Wrong!

Kui palju sa tead pagulastest?
Tulemused: Tead nii palju sundümberasumisest maailmas. Tubli!

Loe meie 2019. aasta globaalsete trendide aruannet siit: https://www.unhcr.org/globaltrends2019

Share your Results: