UNHCR:n raportti tuo esiin pakolaislasten koulutuskriisin

Yli 3,5 miljoonalla 5–17-vuotiaalla pakolaislapsella ei ollut mahdollisuutta käydä koulua kuluneen lukuvuoden aikana, YK:n pakolaisjärjestö UNHCR toteaa tänään julkaistussa raportissa.

Yli 3,5 miljoonalla 5–17-vuotiaalla pakolaislapsella ei ollut mahdollisuutta käydä koulua kuluneen lukuvuoden aikana, YK:n pakolaisjärjestö UNHCR toteaa tänään julkaistussa raportissa.

Raportin mukaan noin 1,5 miljoonaa pakolaislasta ei käy alakoulua ja 2 miljoonaa pakolaisnuorta ei puolestaan ole yläkoulussa tai toisen asteen koulutuksessa.

”UNHCR:n toimeksiannon alaisista 17,2 miljoonasta pakolaisesta puolet on lapsia”, totesi YK:n pakolaisasiain päävaltuutettu Filippo Grandi. ”Näiden nuorten koulutus on ratkaisevan tärkeää rauhanomaisen ja kestävän kehityksen kannalta niissä maissa, jotka ovat ottaneet heidät vastaan, ​​ja myös heidän kotimaissaan, kun he pystyvät palaamaan niihin. Muihin maailman lapsiin ja nuoriin verrattuna pakolaisten mahdollisuudet huononevat entisestään.”

Raportti ”Left Behind: Refugee Education in Crisis” vertaa UNHCR:n lähteitä ja pakolaisten koulutustilastoja Yhdistyneiden kansakuntien koulutus-, tiede- ja kulttuurijärjestön UNESCOn maailmanlaajuisiin kouluilmoittautumistietoihin. Maailmanlaajuisesti 91 prosenttia lapsista käy alakoulun. Pakolaisten osalta luku on huomattavasti alhaisempi, vain 61 prosenttia, ja alhaisen tulotason maissa luku on alle 50 prosenttia.

Pakolaislasten kasvaessa esteet lisääntyvät: vain 23 prosenttia pakolaisnuorista on yläkoulussa ja toisen asteen oppilaitoksissa, kun vastaava luku maailmanlaajuisesti on 84 prosenttia. Alhaisen tulotason maissa vain 9 prosenttia pakolaisista pääsee yläkouluun tai toisen asteen oppilaitokseen.

Korkea-asteen koulutuksessa tilanne on kriittinen. Koko maailmassa korkea-asteen koulutukseen ilmoittautuu 36 prosenttia väestöstä. Kokonaismäärät ovat merkittävästi kohentuneet stipendijärjestelmien ja muiden ohjelmien ansiosta, mutta siitä huolimatta pakolaisten prosenttiosuus on edelleen jumittunut yhteen prosenttiin.

Kansainvälinen yhteisö ei saavuta asettamiaan kestävän kehityksen tavoitteita – 17 tavoitetta, joilla pyritään muuttamaan maailmaa vuoteen 2030 mennessä – jos se ei toimi näiden kehityssuuntien kääntämiseksi. Neljäs tavoite, ”Varmistetaan osallistava ja laadukas koulutus kaikille ja edistetään elinikäistä oppimista”, ei toteudu ilman haavoittuvassa asemassa olevien väestöryhmien, myös pakolaisten ja muiden siirtymään joutuneiden, koulutustarpeiden täyttämistä. Myös monet muut terveyteen, vaurauteen, tasa-arvoon ja rauhaan kohdistuvat kehitystavoitteet horjuvat, jos koulutus laiminlyödään.

Raportissa todetaan, että koulutukseen on suhtauduttava välttämättömänä toimintana pakolaisten hätätilanteissa ja sitä on tuettava pitkäaikaisella suunnittelulla ja luotettavalla rahoituksella. Raportti kehottaa hallituksia sisällyttämään pakolaiset kansallisiin koulutusjärjestelmiinsä, mikä on tehokkainta, oikeudenmukaisinta ja kestävintä toimintaa. Raportissa esitellään myös joitakin merkittäviä ponnistuksia tällaisen politiikan toteuttamiseksi – myös maissa, joissa resurssit ovat jo ennestään niukat.

Tulokset korostavat edelleen laadukkaan opetuksen merkitystä sekä kansallisia ja kansainvälisiä tukiverkostoja. Niitä tarvitaan, jotta taataan opettajien koulutus, motivaatio ja kyky vaikuttaa myönteisesti maailman vaikeimpiin opetusympäristöihin. Raportissa esitetyt lukuisat henkilökohtaiset tarinat osoittavat, että vaikka pakolaiset haluavat epätoivoisesti koulutusta – he tietävät varsin hyvin, että se voi muuttaa heidän elämäänsä merkittävästi – tämän valtavan kysynnän tyydyttämiseen on tarjolla aivan liian vähän opettajia, opetustiloja, oppikirjoja ja tukimekanismeja.

Tämä on UNHCR:n toinen koulutuksen vuosiraportti. Ensimmäinen, Missing Out”, julkaistiin viime syyskuussa ennen YK:n yleiskokouksen pakolaisia ja siirtolaisia käsittelevää huippukokousta. Pakolaisia ja siirtolaisia käsittelevä New Yorkin julistus, jonka 193 maata on allekirjoittanut, asettaa koulutuksen etusijalle kansainvälisessä toiminnassa.

”New Yorkin julistuksen saamasta valtaisasta tuesta huolimatta pakolaiset ovat nyt vuotta myöhemmin todellisessa vaarassa pudota kelkasta koulutuksen osalta”, sanoi Grandi. ”On kaikkien vastuulla varmistaa, että pakolaisilla on tasavertainen mahdollisuus saada laadukasta koulutusta. Meidän on aika päästä sanoista tekoihin.”

UNHCR:n raportissa todetaan, että alakouluikäisten pakolaislasten kouluilmoittautuminen on kasvanut viime lukuvuoden aikana 50 prosentista 61 prosenttiin. Tämä johtuu suurelta osin Syyrian pakolaisten koulutusta koskevien käytäntöjen ja investointien parantamisesta sekä pakolaislasten saapumisesta Eurooppaan, jossa koulutus on pakollista. Samana ajanjaksona pääsymahdollisuudet yläkouluun ja toisen asteen koulutukseen eivät edistyneet: alle neljäsosa pakolaisnuorista oli ilmoittautunut kouluun.

Huomattavia esteitä on edelleen, lähinnä siksi, että lähes joka kolmas pakolainen asuu matalan tulotason maassa. Heidän koulunkäyntinsä on epätodennäköisintä – kuusi kertaa epätodennäköisempää kuin lapsilla maailmanlaajuisesti. Heitä vastaanottavat maat ovat usein hankaluuksissa omankin maan lasten koulutuksen järjestämisessä ja saavat nyt ylimääräisen haasteen löytää koulupaikkoja, asianmukaisesti koulutettuja ja päteviä opettajia sekä riittäviä oppimateriaaleja kymmenille- tai jopa sadoilletuhansille tulokkaille, jotka eivät useinkaan puhu opetuskieltä ja ovat usein olleet noin neljä vuotta pois koulusta.

”Syyrian pakolaislasten kouluilmoittautumisessa tapahtunut edistyminen osoittaa selvästi, että pakolaislasten koulutuskriisi voidaan ratkaista”, Grandi totesi. ”Mutta pakolaislasten kauhistuttavan alhainen koulunkäyntiaste matalan tulotason alueilla osoittaa, että näihin usein unohdettuihin isäntämaihin on todellakin syytä investoida.”

Mediayhteystiedot ja materiaalit:
Raportin multimediaversio löytyy osoitteesta http://www.unhcr.org/left-behind

Lisätietoja tästä aiheesta – mukaan lukien mediayhteystiedot, PDF-versio ja aiheeseen liittyvät valokuvat, videot, infograafit ja liikegrafiikat – löytyy osoitteesta http://www.unhcr.org/left-behind-media

Caroline Bach

Associate Communication Officer | Spokesperson for Denmark, Finland, Iceland, Norway and Sweden

Office: +46 (0)8 457 4874

Mobile: +46 (0)709 16 57 19

Email Caroline