Opiskelijat auttavat pakolaisnuoria pääsemään koulutuksen pariin Tanskassa

Ryhmä kööpenhaminalaisia yliopisto-opiskelijoita perusti ”Student Refugees” -hankkeen auttaakseen ja ohjatakseen nuoria pakolaisia pääsemään Tanskassa korkeakoulutuksen pariin.

© UNHCR/Max-Michel Kolijn

Kun 24-vuotias Ali tuli Tanskaan kaksi vuotta sitten pakolaisena Syyriasta, hänellä ei ollut epäilystäkään siitä, että hän halusi jatkaa opintojaan. Mutta hän totesi pian, että tanskalainen koulutusjärjestelmä oli aivan toista maata kuin hänelle tuttu kotimaan järjestelmä.

Sosiaalityöntekijät vakuuttivat hänelle, että opintojen aloittaminen Tanskassa oli mahdollista. Oli kuitenkin selvää, että edessä oleva polku olisi kaikkea muuta kuin helppo.

”Tämä on unelmani, mutta ikävä kyllä kohtasin paljon haasteita ja vaikeuksia. Tunsin olevani jumissa, tuntui etten voinut päästä eteenpäin”, Ali kertoo.

Mutta tämä muuttui, kun ystävä kertoi hänelle Student Refugees (Opiskelijapakolaiset) -verkostosta. Se on yliopisto-opiskelijoista koostuva vapaaehtoisryhmä, joka on muodostettu auttamaan nuoria pakolaisia pääsemään korkeakoulutuksen pariin.

He auttavat pakolaisia ymmärtämään Tanskan järjestelmää, ylittämään kieliesteitä ja parantamaan omaa valintakelpoisuuttaan. He antavat neuvontaa mahdollisuuksista, täydentävistä kursseista ja hakuprosessista. Lisäksi he tarjoavat arvokasta vertaistukea ja motivointia, joka on yhtä lailla tärkeää.

”Näemme miten pakolaisia ohjataan vähän taitoa vaativille, matalapalkkaisille työmarkkinoille. Minusta se ei ole paras tapa kotouttaa heitä, koska silloin lääkäreiksi ja professoreiksi opiskelleet ihmiset päätyvät ajamaan taksia ja siivoamaan lattioita”, kertoo verkoston perustaja Alba Ortega.

Student Refugees -verkosto perustettiin virallisesti syksyllä 2017 eurooppalaisten ja tanskalaisten säätiöiden rahoituksen avulla. Jo kuuden ensimmäisen toimintakuukauden jälkeen he ovat olleet yhteydessä yli 70 nuoreen pakolaiseen, joilla on esimerkiksi taloustieteellinen, oikeustieteellinen, tekninen tai kemian alan koulutus. Luvut kasvavat edelleen, koska verkosto isännöi säännöllisesti avoimia ”hakukahviloita”, joihin pakolaiset voivat tulla paikalle saamaan apua ja tukea. Myöhemmin he saavat mentorin Student Refugees -verkostolta.

”Halusimme antaa ihmisille mahdollisuuden jatkaa oikeasti sitä, minkä he aloittivat kotimaassaan”, toteaa perustaja Alba Ortega, jota on pyydetty useisiin eurooppalaisiin kotoutumiskonferensseihin kertomaan konseptista ja kokemuksista muiden vapaaehtoisten kanssa.

Yksi Student Refugees-verkoston mentoreista on Sara, tanskalainen lääketieteen opiskelija, joka liittyi verkostoon torjuakseen Tanskassa esiintyvää kielteistä julkista puhetta.

”Jatkuvasti painotetaan sitä kielteistä puolta, että pakolaiset ovat taakka. En ole samaa mieltä, ja haluan tehdä jotain edustaakseni maatani toisella tavalla. Tämä saattaa olla vain pisara meressä, mutta toivotan pakolaiset tervetulleeksi ja haluan auttaa”, hän sanoo.

24-vuotias Ali, joka opiskeli Syyriassa ranskan kielen kääntämistä ennen kuin hänen oli paettava äitinsä ja sisarensa kanssa, on nyt lähettänyt hakemuksensa Human Studies (humanististen opintojen) -koulutusohjelmaan Roskilden yliopistoon tulevalle syyslukukaudelle. Tämä oli mahdollista vasta sen jälkeen, kun—vapaaehtoisilta saamiensa neuvojen ja tuen avulla—hänen onnistui saada Tanskan korkeakoulutusministeriön hyväksymään hänen syyrialaiset yliopistopaperinsa ja aiemman koulutuksensa.

”Student Refugees antoi minulle toivoa. He saivat minut tuntemaan, että pystyn siihen”, kertoo 24-vuotias Ali, Tanskassa oleva syyrialainen pakolainen. Tanskalaisten opiskelijoiden vapaaehtoisverkoston tuen ja ohjauksen avulla hän on nyt hakenut yliopisto-opintoihin Tanskassa jatkaakseen opintojaan. ©UNHCR/Max-Michel Kolijn

Nyt tänä kesänä hänen on vain odotettava tuomiota—hyväksytäänkö hänet vai ei—kuten niin monien nuorten pakolaisten, jotka ovat saaneet Student Refugees-verkostolta tukea hakemuksen jättämiseen tanskalaiseen yliopistoon.

Student Refugees-verkostolta saatu tuki ja apu on kuitenkin antanut Alille ainakin toivoa ja vankasti itseluottamusta:

”He auttoivat minua muodostamaan uuden tulevaisuudenkuvan. Tunsin oloni mukavaksi heidän kanssaan, koska he tietävät paljon minua enemmän tanskalaisesta järjestelmästä. He saivat minut tuntemaan, että pystyn siihen. Se ei ole mahdotonta”, hän toteaa.

Tästä videosta on käännös suomeksi (suomi). Valitaksesi suomenkielisen tekstityksen klikkaa ensin asetukset (oikeassa alakulmassa), sitten ‘tekstitykset’ ja valitse kieli.

 

Päivitys syyskuussa 2018

Hyviä uutisia! Ali pääsi Roskilden yliopistoon.

”Olin optimistinen mutta myös todella hermostunut. Oli melkein elämäni paras päivä, kun sain kirjeen, jossa kerrottiin, että olen päässyt kouluun.

Muutama viikko sitten Ali aloitti kandidaatin opinnot kansainvälisten suhteiden opetusohjelmassa.

”Olen löytänyt jo monia uusia ystäviä, täällä me kaikki olemme vain opiskelijoita”, hän sanoo. ”Olen todella iloinen, mutta tiedän tämän olevan myös haaste, koska en ole ollut koulussa vuosiin. Minun täytyy saada itseni uudelleen opiskelijan mielentilaan.”

Valitettavasti kaikki lapset ja nuoret, jotka ovat joutuneet pakenemaan kodeistaan, eivät koskaan pääse palaamaan kouluun. Vain yhdellä prosentilla nuorista pakolaisista on pääsy korkea-asteen koulutukseen, ja UNHCR on äskettäin nostanut esille huolen vakavista puutteista pakolaisten koulutuksessa. Tällä hetkellä jopa 4 miljoonalla pakolaislapsella ei ole pääsyä kouluun. Lue lisää tästä.