UNHCR järjestää maailman ensimmäisen pakolaisfoorumin

Laaja osallistuminen päätöksentekijöiltä ja sidosryhmiltä kaikkialta maailmasta ja koko yhteiskunnasta kokoontuu yhteen mobilisoidakseen toimia paremmin pakolaisten puolella.

UNHCR, YK:n pakolaisjärjestö, ilmoittaa ensimmäisestä maailmanlaajuisesta pakolaisfoorumista, joka järjestetään Sveitsin Genevessä 17. ja 18. joulukuuta 2019.

Tilanteessa, jossa sota, konfliktit ja vainot vaikuttavat miljooniin ihmisiin, maailmanlaajuinen pakolaisfoorumi tarjoaa mahdollisuuden arvioida tämän päivän tilannetta ja vahvistaa kansainvälisiä toimia. Se on jatkoa pakolaisia koskevalle Global Compact -aloiteelle, josta YK:n yleiskokous sopi viime joulukuussa, ja on osa sen toteuttamista.

Tätä ministeriötasolla järjestettävää tapahtumaa isännöidään Sveitsin kanssa, ja se kutsutaan koolle yhdessä Turkin, Saksan, Etopian ja Costa Rican kanssa. Yhdistyneiden kansakuntien pääsihteerin odotetaan osallistuvan.

Globaali pakolaiskompakti, joka noudattaa tasapuolisen jaon ja vastuunjakamisen periaatteita, pyrkii vahvistamaan globaaleja ratkaisuja pakolaistilanteisiin tarjoamalla vahvempaa tukea pakolaisia vastaanottaville maille ja yhteisöille ja antamalla pakolaisille työkaluja itsenäisyyden kasvattamiseen. Se pyrkii myös kasvattamaan uudelleensijoituspaikkojen määrää kaikista heikoimmassa asemassa oleville pakolaisille, tarjoamaan laillisia keinoja päästä turvallisiin kolmansiin maihin ja parantamaan pakolaisten lähtömaiden olosuhteita.

Globaali pakolaisfoorumi on ainutlaatuinen tilaisuus valtioille ja muille tulla yhteen ja julkistaa rohkeita, uusia keinoja, joilla ne pyrkivät helpottamaan vastaanottajamaihin kohdistuvia paineita, edesauttamaan pakolaisten itsenäisyyttä ja etsimään ratkaisuja.

Foorumi tuo yhteen hallituksia, kansainvälisiä organisaatioita, paikallisia viranomaisia, kansalaisyhteiskunnan, yksityissektorin, vastaanottajayhteisöjen toimijoita sekä itse pakolaisia. Uusia panoksia ja ehdotuksia näiden tavoitteiden edistämiseen voidaan odottaa tämän foorumin kuluessa ja sen jälkeen.

Globaali pakolaiskompakti tarjoaa vastaanottajamaille ja -yhteisöille mahdollisuuden saada tukea oikeaan aikaan ennakoitavalla ja kestävällä tavalla. Näin vastaanottajamaat voivat osallistua lisäkehitysyhteistyöhön jatkuvan humanitaarisen avun ohella ja lisäksi. Samalla varmistetaan, että ratkaisut ovat etusijalla alusta alkaen.

“Pakolaistilanteet vaikuttavat kokonaisilla alueilla ja kauempanakin. Uudellensijoittamiseen liittyvistä haasteista ei voi selvitä yksin ja ne vaativat kaikkien maiden yhteisen vision ja päämääärän yhdistettynä todellisiin, konkreettisiin toimiin. Tämä on globaalin pakolaiskompaktin päämäärä ja työmme kohde globaalissa pakolaisfoorumissa”, sanoo YK:n pakolaisasiain päävaltuutettu Filippo Grandi.

Foorumi tarjoaa valtioille ja muille toimijoille myös mahdollisuuden esitellä hyviä käytäntöjä sekä tiettyjen pakolaistilanteiden osalta että globaalilla tasolla. Nämä kokemukset osoittavat, kuinka kokonaisvaltaiset vastaukset jo nyt täysin muuttavat pakolaisten elämää ja vastaanottajamaiden tilanteita eri puolilla maailmaa. Ne ovat myös ensiarvoisen tärkeitä inspiroimaan kansainvälistä yhteisöä, jotta se kehittäisi vaikuttavia panoksia, jotka vievät globaalia pakolaiskompaktia eteenpäin tulevaisuudessa.

Ensimmäinen globaali pakolaisfoorumi keskittyy kuuteen osa-alueeseen: vastuiden ja taakkojen jakamisen järjestelyt, koulutus, työpaikat ja elinkeinot, energia ja infrastruktuuri, ratkaisut ja suojelukapasiteetti.

Lisää tietoa saat pakolaisfoorumin nettisivuilta tai yleisten resurssien sivulta tästä.