Pakolaisia koskeva maailmankokous alkaa Genevessä “pakkomuuton vuosikymmenen” jälkeen

Pakolaistilanteeseen muutosta hakeva kolmipäiväinen kansainvälinen kokoontuminen alkaa tänään Sveitsin Genevessä.

Globaali pakolaisfoorumi,

16.–18. joulukuuta Genevessä

Yhdistyneiden Kansakuntien Geneven toimistossa, ensimmäistä kertaa järjestettävä globaali pakolaisfoorumi tuo yhteen muun muassa pakolaisia, valtioiden ja hallitusten päämiehiä, YK-johtajia, kansainvälisiä instituutioita, kehitysjärjestöjä, yritysjohtajia ja kansalaisyhteiskunnan edustajia.

UNCHR järjestää foorumin yhdessä Sveitsin kanssa, ja sen viralliset koollekutsujat ovat Costa Rica, Etiopia, Saksa, Pakistan ja Turkki. Foorumin tavoitteena on kehittää uusia lähestymistapoja ja sitouttaa pitkäaikaisesti eri toimijoita auttamaan pakolaisia ja heidän asuinyhteisöjään.
Maailmanlaajuisesti yli 70 miljoonaa ihmistä on jättänyt kotinsa sodan, konfliktin tai vainon seurauksena. Heistä yli 25 miljoonaa on pakolaisia, jotka ovat paenneet maiden rajojen yli eivätkä voi palata koteihinsa.

“Takanamme on pakkomuuton vuosikymmen, jonka aikana pakolaismäärät ovat jyrkästi nousseet”, sanoi Yhdistyneiden Kansakuntien pakolaisasiain päävaltuutettu Filippo Grandi.

“Tällä viikolla ensimmäistä kertaa järjestettävässä globaalissa pakolaisfoorumissa meidän tulee keskittyä siihen, että alkavalla vuosikymmenellä voimme hyödyntää oppimaamme sekä sitoutua toimiin, joiden avulla pakolaisia sekä heitä vastaanottavia maita ja yhteisöjä voidaan tukea. Tämä foorumi antaa mahdollisuuden osoittaa yhteinen sitoutumisemme globaaliin pakolaissopimukseen ja antaa tukemme kestävän kehityksen tavoitteelle olla jättämättä ketään jälkeen.”

Globaali pakolaissopimus ohjaa jokaista vastuun ottamisessa ja oman roolin löytämisessä mukaan lukien kaikki hallinnon tasot, yksityinen sektori, kehitysvirastot ja rahoituslaitokset, kansalaisyhteiskunta, uskonnolliset ryhmät sekä pakolaiset itse.

Foorumissa tehtyjen ratkaisujen odotetaan sisältävän taloudellista, teknistä ja materiaalista apua; lakimuutoksia ja poliittisia uudistuksia pakolaisten kotouttamisen tehostamiseksi; uudelleensijoittamiskohteita ja pakolaisten turvallisen paluun mahdollistamista osana ratkaisua.

“Me tarvitsemme enemmän tämän kaltaista apua”, sanoi Kongon demokraattisesta tasavallasta kotoisin oleva Joelle Hangi, yksi pakolaisten puolestapuhuja foorumissa. “Yhteistyöstä on jo useita esimerkkejä – mutta pakolaisten määrän kasvaessa tarvitsemme yhä useamman ihmisen tuen ja yhä useamman hallituksen, yrityksen sekä yhteisön ottavan vastuuta pakolaisten auttamisesta. Siten saamme takaisin vapautemme ja itsenäisyytemme, ja voimme maksaa takaisin niille, jotka meitä ovat avustaneet.”

Genevessä kolmen päivän aikana käytävät keskustelut, erikoistilaisuudet ja korkean tason vuoropuhelut paneutuvat kuuteen keskeiseen aihealueeseen: järjestelyt taakan ja vastuun jakamiseksi, koulutus, työ ja toimeentulo, energia ja infrastruktuuri, ratkaisut, suojelukapasiteetti. Foorumin osallistujat saavat monia tilaisuuksia kertoa omista aloitteistaan ja käytännöistään, jotka havainnollistavat, kuinka globaali pakolaissopimus voi saada aikaan muutoksen.

Foorumissa pohditaan myös, kuinka humanitaarinen apu ja kehitysyhteistyö voivat täydentää toisiaan. Lisäksi osoituksena yksityisen sektorin yhä tärkeämmästä roolista mukana on yli 100 yritystä ja säätiötä, jotka antavat panoksensa liittyen työpaikkoihin, rahoitukseen ja muuhun avustukseen.

Ohjelma ja lisätietoja globaalista pakolaisfoorumista sekä oheistapahtumat löytyvät täältä.

Valokuvat ja videonauhoitus foorumista ovat saatavilla Refugees Median kautta.

LOPPU