YK:n pakolaisjärjestö auttaa pakolaisia ja pysyy heidän rinnallaan COVID-19-kriisissä

YK:n pakolaisjärjestö ryhtyy toimenpiteisiin kenttäoperaatioissaan vastatakseen COVID-19-hätätilanteeseen.

YK:n pakolaisjärjestö UNHCR esitteli tänään joukon toimenpiteitä, joita UNHCR:n työntekijät toteuttaa kenttätoimissaan vastatakseen yleiseen COVID-19-hätätilanteeseen ja estääkseen viruksen leviämistä.

“Olen erittäin huolestunut tästä ennennäkemättömästä pandemiasta ja sen vaikutuksista pakolaisiin ja heitä vastaanottaviin yhteisöihin. COVID-19-kriisillä on jo ollut merkittäviä vaikutuksia toimintaamme, ja se on pakottanut meidät mukauttamaan toimintatapaamme nopeasti. Ponnistelemme kuitenkin kaikin voimin auttaaksemme ja suojellaksemme pakolaisia parhaalla mahdollisella tavalla näissä vaikeissa olosuhteissa “, sanoi YK:n pakolaisvaltuutettu Filippo Grandi.

“Tärkein prioriteettimme COVID-19-kriisissä on varmistaa, että avustamamme ihmiset otetaan mukaan valmius-suunnitelmiin ja heille tiedotetaan kunnolla, samalla kun lisäämme tarvittaessa hallitusten valmiutta ja avustustoimia”, hän lisäsi.

  1. maaliskuuta UNHCR  vaati 255 miljoonaa dollaria osana laajempaa YK:n vetoomusta, jossa vaaditaan keskittymään ensisijaisiin maihin, jotka vaativat erityistoimia.

Vaikka pakolaisten keskuudessa ilmoitettujen ja vahvistettujen COVID-19-tartuntatapausten määrä on edelleen pieni, yli 80 prosenttia maailman pakolaisväestöstä ja melkein kaikki maiden sisällä siirtymään joutuneista ihmisistä asuvat matalan tai keskitulotason maissa, joissa monilla ihmisillä on heikompi terveys, puutteelliset vesi- ja puhtaanapitojärjestelmät sekä tuen tarve on kiireellinen.

Monet pakolaiset ovat tiheään asutuilla leireillä tai köyhemmillä kaupunkialueilla, joilla ei ole riittävää terveysinfrastruktuuria, eikä kelpoisuutta veden saannin, puhtaanpidon tai hygienian tarjoamiseen. Näissä paikoissa ennaltaehkäisy on priorisoitava, Grandi totesi.

YK:n pakolaisjärjestön toteuttamiin toimenpiteisiin kuuluvat:

  • Terveydenhuollon ja vesi-, puhtaanapito- ja hygieniajärjestelmien ja -palveluiden vahvistaminen sisältäen saippuan jakamisen ja veden saatavuuden parantamisen.
  • Hallitusten tukeminen tartuntojen ehkäisyssä ja terveydenhuollon järjestämisessä muun muassa tarjoamalla lääkinnällisiä laitteita ja tarvikkeita.
  • Suojatilamateriaalien ja hätäaputarvikkeiden jakelu.
  • Tartuntojen ehkäisyä koskevien ohjeiden ja tosiasioihin perustuvien tietojen jakaminen.
  • Käteisavun laajentaminen COVID-19:ään liittyvien kielteisten sosioekonomisten vaikutusten lieventämiseksi.
  • Seurannan ja interventioiden tehostaminen, jotta voidaan varmistaa kotiseudultaan siirtymään joutuneiden oikeuksien kunnioittaminen.

Bangladeshissa on aloitettu koulutus rohingya-pakolaisten leirejä palvelevissa terveyslaitoksissa työskentelevälle henkilöstölle. Leireillä asuu noin 850 000 pakolaista erittäin tiiviissä olosuhteissa. Yli 2 000 pakolaista tekee vapaaehtoistyössä yhteisöjohtajen ja uskonnollisten johtajien kanssa. He välittävät tietoa tärkeistä ennaltaehkäisevistä toimenpiteistä. Tätä täydentävät radiotiedotukset, videot, julisteet ja esitteet rohingyan, burman ja bengalin kielillä. Lisätoimenpiteitä on tulossa: muun muassa saippuan ja veden saatavuuden varmistaminen kaikille ja käsienpesuvälineiden määrän lisääminen. Lisäksi tuetaan jatkuvasti uusien eristämis- ja hoitotilojen luomista pakolaisille ja vastaanottavalle yhteisölle.

Kreikassa YK:n pakolaisjärjestö on tehostanut tukeaan viranomaisille vesi- ja puhtaanapitokapasiteetin lisäämiseksi, hygieniatuotteiden toimittamiseksi sekä lääketieteellisten yksiköiden ja tilojen perustamiseksi ja varustamiseksi viruksen testaamista, eristämistä ja karanteenia varten. YK:n pakolaisjärjestö myös helpottaa turvapaikanhakijoiden pääsyä laadukkaan tiedon äärelle puhelinneuvonnan ja tulkkauksen avulla, sekä mobilisoimalla vapaaehtoisia pakolaisia. YK:n pakolaisjärjestö on kehottanut viranomaisia lisäämään siirtoja pois ahtaista vastaanottokeskuksista, joissa 35 000 turvapaikanhakijaa oleskelee alle 6 000 henkilölle mitoitetuissa tiloissa.

Jordaniassa tehdään lämpötilan mittausta Zaatarin ja Azraqin pakolaisleirien sisäänkäynnillä. Tiedotuskampanjat ovat käynnissä. Sähkön tarjontaa on parannettu ja ruokakaupat ovat pidentäneet aukioloaikojaan sosiaalisen etäisyyden ylläpitämisen helpottamiseksi.

Myös käsienpesupisteitä ja lämpötilan mittauksia on otettu käyttöön  Etiopian ja Ugandan maahantulopaikoissa sekä kauttakulkukeskuksissa, vastaanottokeskuksissa ja leirien terveydenhoitotiloissa.

Sudanissa YK:n pakolaisjärjestö on toimittanut saippuaa yli 260 000 pakolaiselle, maan sisällä siirtymään joutuneille henkilöille ja vastaanottavien yhteisöjen jäsenille. YK:n pakolaisjärjestö, muut YK:n järjestöt ja terveysministeriö järjestävät laajan tiedotuskampanjan useilla kielillä. Khartumissa asuville kaupunkilaispakolaisille on lähetetty noin 15 000 tekstiviestiä, joilla jaetaan terveystietoisuutta ja tartunnan ehkäisemiseen liittyviä neuvoja.

Myös  Kongon demokraattisen tasavallan ja Burkina Fason pakolaisleireillä ja kotiseudultaan siirtymään joutuneiden henkilöiden sijoituspaikoissa on toteutettu ehkäisytoimenpiteitä. Näihin sisältyy käsienpesupisteiden asentamista, saippuan ja puhdistusaineiden jakelua sekä joukkotietoisuuden lisäämistä julisteiden, esitteiden, radiotiedostteiden ja yhteisöverkostojen avulla.

Brasiliassa YK:n pakolaisjärjestö ja kumppanit perustivat Boa Vistassa eristysalueen epäillyille virustapauksille Venezuelan pakolaisten ja maahanmuuttajien keskuudessa ja jakoivat 1 000 hygieniapakettia alkuperäiskansoille Belemissä ja Santaremissa.

YK:n pakolaisjärjestö työskentelee myös YK:n kumppaneiden kanssa löytääkseen ratkaisuja logistisiin haasteisiin, jotka johtuvat häiriintyneestä tuotantokapasiteetista ja rajojen sulkemisesta. Tähän sisältyy paikallisten ja alueellisten hankintojen tehostaminen ja ilmasiltojen järjestäminen. Yli 100 tonnia hätäapua ja muuta lääketieteellistä apua lennätettiin hiljattain Tšadiin ja Iraniin.

“Jatkamme kriittisten interventioiden laajentamista kentällä. Mutta tätä varten tarvitsemme nyt oikea-aikaista ja ei-korvamerkittyä taloudellista tukea, myös käynnissä oleviin humanitaarisiin operaatioihin. Koordinoitu kansainvälinen tuki on yhteisen edun mukaista ja ehdottoman kriittistä”, Grandi totesi.

Katso lisää: