Ensimmäisten Kreikasta muualle Eurooppaan tuotavien alaikäisten turvapaikanhakijoiden siirrot toteutuu

Järjestöt kehottavat myös muita EU-jäsenmaita noudattamaan lupauksia uudelleensijoittamisista.

Ensimmäiset Kreikasta muualle Eurooppaan tuotavat alaikäiset turvapaikanhakijat lähtivät keskiviikkona Ateenasta Luxemburgiin. © UNHCR/Achilleas Zavallis

Kansainvälinen siirtolaisuusjärjestö IOM, YK:n pakolaisjärjestö UNHCR ja YK:n lastenrahasto UNICEF vastaanottivat tänään 12 ilman huoltajaa maahan tulleen alaikäisen turvapaikanhakijan uudelleensijoittamisen Kreikasta Luxemburgiin. Lapset olivat aiemmin olleet täpötäysissä vastaanotto- ja neuvontakeskuksissa useita kuukausia Lesboksen, Samoksen ja Chioksen saarilla. Tänä iltapäivänä he saapuivat turvallisesti Luxemburgiin. Saksa työstää parhaillaan toisen samanlaisen joukon uudelleensijoittamista pois Kreikasta. Ryhmän on tarkoitus saapua perille tänä viikonloppuna.

Kyseessä ovat ensimmäiset Euroopan unionin aloittamat uudelleensijoittamistoimet, jotka koskevat 1 600:aa ilman huoltajaa maahan tullutta lasta. Siihen on lupautunut osallistua 10 jäsenmaata.

Edellä mainitut kolme YK:n järjestöä ottivat lasten saapumisen vastaan merkkinä lupaavasta alusta kohti suurempaa tavoitetta. Pyrkimyksenä on tulevina viikkoina uudelleensijoittaa yhä enemmän haavoittuvaisia lapsia Kreikasta. Järjestöt korostivat, että Kreikan, Luxemburgin ja Saksan ottamat edistysaskeleet uudelleensijoittaa ilman vanhempia maahan tulleet alaikäiset ovat lasten hyödyksi. Toimissa otetaan huomioon lasten kansainvälisen suojelun tarpeet sekä perhesiteet.

Uudelleensijoittamistoimet ovat inhimillisiä, konkreettisia osoituksia eurooppalaisesta solidaarisuudesta. Euroopan komission rooli toimien koordinaattorina on myös ollut olennainen apu pitävien EU-alueen ratkaisujen löytämisessä näitä erityisen suojattomia lapsia varten. YK:n järjestöt ovat huomauttaneet, että yksittäisten sijoittamisten pohjalta tulisi tähdätä enemmän ennustettavissa oleviin uudelleensijoittamisjärjestelyihin EU:n sisällä. Näin voitaisiin saada pitkäaikaisia tuloksia.

”Tämän ratkaisevan aloitteen tärkeys korostuu nyt COVID-19-viruksen aiheuttamien haasteiden vuoksi. Haavoittuvaisten lasten uudelleensijoittaminen erityisesti poikkeuksellisten vaikeuksien aikana on vahva osoitus eurooppalaisesta solidaarisuudesta, ja me toivomme näkevämme tämän pian laajentuvan,” sanoo Ola Henrikson, IOM:n Euroopan talousalueen, EU:n ja NATOn aluepäällikkö.

Tämänpäiväisiin uudelleensijoittamistoimiin osallistuu yksi tyttö ja 11 poikaa. Kaksi lapsista on syyrialaisia ja 10 afganistanilaisia, iältään 11–15-vuotiaita. Toimia ovat johtaneet Kreikan ja Luxemburgin valtiot, Euroopan komission, UNHCR:n ja IOM:n tuella.

UNHCR on yhdessä Euroopan turvapaikka-asioiden tukiviraston (EASO) ja kreikkalaisten Metadrasi ja Praksis -kansalaisjärjestöjen kanssa avustanut Kreikan viranomaisia tunnistamaan ilman huoltajia maahan saapuneet lapset uudelleensijoittamista varten ja päättämään, mikä on heidän edukseen. Tämä on tehty tiiviissä yhteistyössä Kreikan maahanmuutto- ja pakolaisministeriön koordinaattorin Eirini Agapidakin kanssa. Agapidaki vastaa ministeriössä ilman huoltajaa saapuneiden lasten asioista. Päätöksiä lasten etujen turvaamiseksi tehtiin myös yhdelle ryhmälle ilman huoltajia matkustavia alaikäisiä, jotka saapuivat Ateenaan saarilta tänä aamuna ja lähtevät Saksaan tänä lauantaina.

”Tänään 12 lasta voi katsoa valoisampaan tulevaisuuteen uudessa maassa” totesi Philippe Leclerc, UNHCR:n edustaja Kreikassa. ”UNHCR on työskennellyt uupumatta Kreikan, EASO:n ja kansalaisjärjestöjen rinnalla varmistaakseen, että kaikki tehdään lasten etua ajatellen. Euroopan valtioiden täytyy työskennellä yhdessä jakaakseen vastuun Kreikan kanssa ja varmistaakseen, että kaikki ilman huoltajia saapuneet lapset ovat turvassa ja että heistä huolehditaan.”

Ennen lähtöään Kreikasta lapset siirrettiin saarilta IOM:n tiloihin Ateenaan. Siellä lapsille suoritettiin terveys- ja lääkärintarkastukset. Jokainen lapsi kävi COVID-19-testeissä, joista kaikkien tulos oli negatiivinen.

IOM järjesti lennot sekä ”lentoperehdytyksen” jokaiselle lapselle. Lapsille annettiin tietoa siitä, mitä matkalta ja Luxemburgiin saapumiselta tulee odottaa. IOM:n saattajat olivat lasten mukana Kreikasta lähteneellä lennolla ja varmistivat, että lapset luovutettiin turvallisesti asianomaisille viranomaisille ja kontakteille Luxemburgissa.

Perille saapuvilla lapsilla on oltava turvallinen, tuettu ja yhteisöllisyyteen perustuva majoituspaikka, joka helpottaa sopeutumista yhteiskuntaan myös pakollisen karanteenin aikana. Lasten ei tulisi olla suurissa turvakodeissa tai majoituskeskuksissa, ja heille on tarjottava mahdollisuus päästä terveyspalveluiden sekä psykososiaalisen tuen, koulutuksen ja muiden välttämättömien palveluiden pariin.

”Toivon, että tämänpäiväiset onnistuneet uudelleensijoittamistoimet olisivat kannustimena muille EU-valtioille, jotka ovat tehneet lupauksia käynnistää vastaavaa toimintaa esimerkkiämme seuraten”, totesi Afshan Khan, UNICEFin Euroopan ja Keski-Aasian aluepäällikkö ja Euroopan vastaava pakolais- ja maahanmuuttoasioiden käsittelyn koordinaattori. ”Tämä on kriittistä toimintaa, koska lapset, joiden on arvioitu tarvitsevan uudelleensijoittamista, ovat kaikista kallisarvoisimpia ja eniten suojelua tarvitsevia. Se on myös konkreettinen tapa tukea Kreikan viranomaisten jatkuvia pyrkimyksiä huolehtia tuhansista pakolais- ja maahanmuuttajalapsista, jotka jäävät heidän huostaansa.”

UNICEF, UNHCR ja IOM ovat tehneet tiivistä yhteistyötä laatiakseen vähimmäisvaatimukset, joiden perusteella lapset arvioitaisiin erityisasemaan kuuluviksi ja uudelleensijoittamista tarvitseviksi. Järjestöjen yhteisessä asiakirjassa ”Minimum Child Protection Standards for Identification of Unaccompanied and separated Children to be Relocated from Greece to other countries in the European Union” todetaan, että vaatimusten on pohjauduttava tiukasti kansainvälisiin lasten oikeuksia koskeviin lakeihin. Niihin lukeutuvat mm. YK:n lapsen oikeuksien sopimus sekä Geneven pakolaissopimus (1951), jossa todetaan ne harkittavat asianhaarat, joiden pohjalta kansainvälisen suojelun tarve voidaan todeta.

Kansainvälisen suojelun tarpeellisuuden lisäksi useiden muiden periaatteiden tulisi ohjata erityisaseman saamista. Valituksi tulemisen ehtojen tulisi myös olla niin joustavia ja avoimia kuin mahdollista, jotta eri tilanteissa olevat ihmiset voitaisiin kelpuuttaa uudelleensijoitettaviksi. Järjestöt toteavat, että joka tapauksessa lapsen oman edun huomioiminen olisi aina välttämätöntä, jotta voitaisiin harkita ratkaisuja lapsen yksilöllisiä olosuhteita ja etua myötäillen.

Huhtikuun alussa Kreikassa oli 5 200 ilman huoltajia saapunutta lasta, jotka tarvitsivat välittömästi kestäviä ratkaisuja. Niihin luetaan mm. pikainen kansalaisuuden myöntäminen, perheenyhdistäminen ja uudelleensijoittaminen. Heidän joukostaan yli 1 600 on altistunut vakaville riskeille, kuten hyväksikäytölle ja väkivallalle. Lisäksi he ovat joutuneet vaarallisiin olosuhteisiin liian täysissä vastaanotto- ja arviointiyksiköissä Egeanmeren saarilla. EU:n ja jäsenmaiden tuki on ratkaisevaa varmistamaan lasten välittömän suojelun Kreikassa ja takaamaan heille pitkäaikaisen hyvän terveydentilan ja hyvinvoinnin muun muassa uudelleensijoittamisten kautta.

___________

IOM

Vuonna 1951 perustettu IOM on johtava YK:n rinnalla toimiva järjestö maahanmuuton alalla. Järjestö työskentelee tiiviisti yhteistyössä valtiollisten, hallitustenvälisten ja kansalaisjärjestöjen kontaktien kanssa. IOM työskentelee auttaakseen takaamaan järjestelmällisen ja inhimillisen maahanmuuton hallinnan, edistääkseen kansainvälistä yhteistyötä maahanmuuttoa koskevissa asioissa, auttamaan käytännön ratkaisujen haussa maahanmuuton ongelmissa sekä tarjotakseen humanitääristä apua sitä tarvitseville maahanmuuttajille, maasta paenneille ja maan sisäisille pakolaisille. Lisätietoja IOM:stä on osoitteessa https://www.iom.int/

UNICEF

UNICEF tukee kaikessa toiminnassaan jokaisen lapsen oikeuksia ja hyvinvointia. Yhdessä yhteistyökumppaneidemme kanssa työskentelemme 190 valtion ja alueen laajuudella muovaten periaatteemme käytännön toiminnaksi. Tavoitteenamme on saavuttaa erityisesti eniten tukea tarvitsevat ja syrjäytyneet lapset, jotta voisimme toimia koko maailman lasten hyväksi. Lisätietoa UNICEFista ja sen työstä lasten puolesta löytyy osoitteesta www.unicef.org/eca