UNHCR pyytää jatkuvaa tukea maailman pakkosiirtolaisten suojaamiseksi koronaviruksen “tuhoisilta” vaikutuksilta

UNHCR tarvitsee kiireellistä tukea valmistautuakseen COVID-19-epidemioihin ja niiden ehkäisemiseen pakolaisten ja muiden siirtymään joutuneiden väestönosien keskuudessa ympäri maailmaa.

YK:n pakolaisjärjestö UNHCR hakee 745 miljoonan Yhdysvaltain dollarin (n. 680 milj. EUR) avustusta valmistautuessaan COVID-19-epidemiaan ja sen ehkäisemiseen pakolaisten ja muiden siirtymään joutuneiden väestönosien keskuudessa ympäri maailmaa. Tämä on UNHCR:n osuus viime torstaina julkistetusta YK:n maailmanlaajuisesta humanitaarisen avun suunnitelmasta, jossa haetaan 6,7 miljardia Yhdysvaltain dollaria (n. 6,1 mrd. EUR). Vetoomus perustuu uusimpiin arvioihin maailmanlaajuisesta tarpeesta hillitä pandemian vaikutuksia pakkosiirtolaisten keskuudessa. Kyseessä on nostaa summaa ylöspäin verrattuna aiempaan vetoomukseen, jossa UNHCR:lle haettiin 255 miljoonaa Yhdysvaltain dollaria (n. 233 milj. EUR) 25. maaliskuuta.

Koska koronavirusta on nyt joka maassa, mukaan lukien niissä, joissa on suuria pakolais- ja pakkosiirtolaisväestöryhmiä, maailman 71 miljoonaa pakolaista ja pakkosiirtolaista ovat virukselle kaikkein altteimpia ja haavoittuvimpia.

Vaikka laajoilla pakolaisten ja pakkosiirtolaisten asutusalueilla ei toistaiseksi ole raportoitu epidemioita, UNHCR reagoi nopeasti pakolaisia vastaanottaneissa 134 maassa, jotka ilmoittavat paikallisista tartunnoista.

”Pandemia jättää jälkeensä syviä haavoja ympäri maailmaa, etenkin naisten ja vanhusten keskuudessa. Vaikutukset sotia ja vainoja paenneisiin ihmisiin, jotka elävät enimmäkseen kädestä suuhun, ja heitä vastaanottaneisiin maihin ovat olleet tuhoisia”, sanoi YK:n pakolaisvaltuutettu Filippo Grandi. “YK yhdessä kansalaisjärjestökumppaneidensa kanssa jatkaa määrätietoisesti samalla linjalla sekä tukee pakenemaan joutuneita ihmisiä ja heitä vastaanottavia maita, jotta varmistetaan, että he ovat julkisen terveydenhuollon toimenpiteiden ja sosiaalisen turvaverkoston tuen piirissä.”

Tähän mennessä koronavirustartunnan on maailmanlaajuisesti saanut yli neljä miljoonaa ihmistä, joista on kuollut lähes 280 000 ihmistä. Koska taudin ei odoteta lähestyvän huippuaan maailman köyhimmissä maissa vielä kolmesta kuuteen kuukauteen, UNHCR:n työntekijät eri puolilla maailmaa ovat valmistautumassa nopeasti − ja varautumassa pahimpaan.

Todisteet pakolaisiin kohdistuvan kriisin syvistä ja vaikeista taloudellisista vaikutuksista ovat mittavia. Lähi-idässä ja Afrikassa sadat tuhannet pakolaiset ovat pyytäneet kiireellistä taloudellista apua päivittäisiin välttämättömiin tarpeisiinsa sen jälkeen, kun liikkumisrajoitukset ja muut kansanterveyttä koskevat toimenpiteet tulivat voimaan monissa maissa maaliskuussa. Libanonissa, joka joutui talouden laskusuhdanteeseen jo ennen pandemiaa, yli puolet UNHCR:n kyselytutkimukseen huhtikuun lopulla osallistuneista pakolaisista ilmoitti menettäneensä toimeentulonsa, kuten päivittäisen työnsä. Kyselyyn vastanneista pakolaisista 70 prosenttia ilmoitti joutuvansa jättämään aterioita väliin. Vaikutus pakolaisnaisiin on huomattava, ja melkein kaikki töitä tehneet ilmoittivat menettäneensä tulonlähteensä.

UNHCR on huolissaan siitä, että päiväpalkan ja toimeentulon menetys voi johtaa psykososiaalisiin vaikeuksiin. Jordaniassa UNHCR:n kumppanit ilmoittivat mielenterveydellisen ja psykososiaalisen avun tarpeen lisääntyneen merkittävästi maaliskuusta lähtien.

Köyhyydelle ja hyväksikäytölle erityisesti alttiita ovat naispuoliset perheenhuoltajat, ilman huoltajaa olevat ja huoltajista eroon joutuneet lapset, ikääntyneet sekä seksuaali- ja sukupuolivähemmistöihin kuuluvat. Heidän tilannettaan voidaan parantaa hätäavulla, etenkin käteisavustuksilla.

Hallituksen ja yksityisten tukijoiden nopeiden ja anteliaiden avustusten ansiosta UNHCR on parantanut nopeasti koronavirusta koskevia reagointitoimiaan. Muutamassa viikossa UNHCR on hankkinut ja toimittanut kenttäoperaatioihin yli 6,4 miljoonaa kasvosuojaa, 850 000 suojatakkia, 3 600 happikonsentraattoria, 640 hengityskonetta, yli 1 600 asutusyksikköä ja 50 sairaalatelttaa. Lisäksi kuusi tonnia henkilönsuojaimia ja lääkintätarvikkeita on ilmakuljetettu ja 30 miljoonaa Yhdysvaltain dollaria (n. 27 milj. EUR) on jaettu COVID-19-käteisapuna 65 maassa.

Varat auttavat UNHCR:ää parantamaan kansallisia terveydenhuolto- ja saniteettijärjestelmiä edelleen lisäämällä henkilönsuojainten, lääkkeiden, saippuan ja muiden hygieniatuotteiden toimittamista. UNHCR pyrkii myös lisäämään käteisapua heikoimmassa asemassa oleville ja taloudellisesta kriisistä kärsiville pakolaisperheille, parantamaan suojatiloja erittäin täynnä olevilla asutusalueilla, jotta ihmisten välisiä tartuntoja voidaan välttää, sekä toimittamaan avustus- ja saniteettitarvikkeita useiksi kuukausiksi noudattaen niiden jakamisessa suositeltuja suojaetäisyyksiä.

Varoilla varmistetaan myös, että UNHCR voi lisätä suojelu- ja avustustoimiaan, kuten lastensuojelupalveluita sekä seksuaaliseen ja sukupuoleen perustuvaan väkivaltaan liittyviä palveluita. UNHCR mukauttaa kiireellisesti väkivallan uhrien suojeluohjelmia ja pyrkii varmistamaan, että terveyspalvelut, psykososiaaliset tukipalvelut ja turvallisuuspalvelut määritetään välttämättömiksi ja että ne pysyvät pakolaisten ja pakkosiirtolaisten käytettävissä.

Yli 80 prosenttia maailman pakolaisista ja melkein kaikki kotimaansa sisällä siirtymään joutuneet ihmiset ovat matalan tai keskitulotason maissa, joista osa kärsii vakavasti konflikteista, nälästä, köyhyydestä ja taudeista. Monet pakkosiirtolaisista asuvat leireillä tai tiheästi asutuilla kaupunkialueilla, usein puutteellisissa olosuhteissa, joissa julkinen terveydenhuolto, viemäröinti ja sosiaaliturvajärjestelmät ovat riittämättömiä.

Tämän seurauksena UNHCR asettaa etusijalle valmiudet ja ennaltaehkäisevät toimenpiteet pandemian uhan hillitsemiseksi. Näiden välttämättömien toimenpiteiden tarkoituksena on ennaltaehkäistä pakolaisten ja pakkosiirtolaisten korkeampi kuolleisuus, joka johtuu usein ahtaista elinoloista ja rajallisesta terveydenhuollosta sekä riittämättömästä vesi- ja viemäriverkostosta.

UNHCR:n muutetussa COVID-19-vetoomuksessa pyydettyjen varojen on katettava UNHCR:n budjettitarpeet koronavirusta koskeviin toimenpiteisiin vuoden loppuun saakka. UNHCR on kiitollinen niille lahjoittajille, jotka ovat jo antaneet elintärkeää rahoitusta. Varhainen tuki Yhdysvalloilta, Saksalta, Euroopan unionilta, Yhdistyneeltä kuningaskunnalta, Japanilta, Tanskalta, Kanadalta, Irlannilta, Sony Corporationilta, Ruotsilta, Suomelta, Norjalta ja Australialta sekä yksityislahjoittajilta ympäri maailmaa on mahdollistanut toimintamme lisäämisen maailmanlaajuisesti.