YK:n järjestöt saavuttavat virstanpylvään uudelleensijoitettuaan tänä vuonna yli 1000 turvapaikanhakijaa Kreikasta EU:n aloitteen kautta

IOM:n, UNHCR:n ja UNICEFin yhteinen lehdistötiedote

Kreikasta uudelleensijoitettujen, ilman huoltajaa kulkevien alaikäisten ja haavoittuvassa asemassa olevien turvapaikanhakijoiden uusi elämä alkaa Saksassa. © IOM

Ateena, Bryssel, Geneve – Kreikan hallitus ilmaisi tänään (30.9.) yhdessä Kansainvälisen siirtolaisuusjärjestö IOM:n, YK:n pakolaisjärjestö UNHCR:n ja YK:n lastenrahasto UNICEFin kanssa suhtautuvansa myönteisesti 139 turvapaikanhakijan uudelleensijoittamiseen Kreikasta Saksaan, mikä tarkoittaa, että Kreikasta on uudelleensijoitettu muihin Euroopan unionin (EU) jäsenvaltioihin Euroopan komission rahoittaman ohjelman kautta tänä vuonna yhteensä yli 1000 ihmistä.

Tämä oli 16. siirtolento, joka on järjestetty IOM:n, UNHCR:n ja UNICEFin toteuttaman EU-ohjelman kautta, yhteistyössä Kreikan hallituksen kanssa, ilman huoltajaa olevien lasten suojelun erityissihteerin välityksellä ja läheisessä yhteistyössä Euroopan turvapaikka-asioiden tukiviraston (EASO) kanssa.

Tänä vuonna Kreikasta on siirretty yhteensä 1066 turvapaikanhakijaa Belgiaan, Suomeen, Ranskaan, Saksaan, Irlantiin, Luxemburgiin ja Portugaliin.

Tänään turvallisesti Saksaan saapuneen ryhmän joukossa oli perheitä, joilla oli terveyteen liittyviä erityistarpeita omaavia lapsia, ja 53 ilman huoltajaa olevaa lasta, joista 37 oli siirretty Kreikan mantereelle useiden tulipalojen tuhottua Morian vastaanotto- ja tunnistuskeskuksen täysin kolme viikkoa sitten.

“Olemme kiitollisia kaikille, jotka auttoivat meitä Kreikassa, emmekä koskaan unohda heitä. Emme puhu saksaa, mutta yritämme kovasti oppia kielen. Veljeni asuvat Saksassa, ja olen innoissani siitä, että näen heidät taas niin pitkän ajan jälkeen”, kertoi syyrialainen Lina Hussein, joka matkusti tänään aviomiehensä Osmanin ja poikiensa Yousefin ja Mohammadin kanssa.

Morian traagisten tulipalojen jälkeen IOM, UNHCR ja UNICEF ovat työskennelleet yhdessä Euroopan komission taloudellisella tuella ja maahanmuutto- ja turvapaikkaministeriön ilman huoltajaa olevien lasten suojelun erityissihteerin johdolla siirtääkseen 724 ilman huoltajaa olevaa lasta saarilta mantereelle ennen heidän uudelleensijoittamistaan muihin Euroopan maihin. Kaikki lapset on sijoitettu IOM:n ja sen kumppaneiden väliaikaisiin tiloihin mantereelle, missä heille tarjotaan tukea EU:n standardien mukaisesti.

Viime huhtikuussa alkanut uudelleensijoittamisaloite on osoittautunut toimivaksi vastuunjakoa tukevaksi toimeksi. YK:n järjestöjä rohkaisevat joidenkin jäsenvaltioiden solidaarisuuden osoitukset ja toimet uusien turvapaikanhakijoiden ja pakolaisen aseman saaneiden henkilöiden vastaanottamiseksi Kreikasta näinä entistä vaikeimpina aikoina.

“Tämä virstanpylväs on merkittävä osoitus siitä, että kumppaneiden välinen yhteistyö voi muuttaa lasten ja muiden haavoittuvassa asemassa olevien ihmisten elämää parempaan suuntaan”, sanoi IOM:n, ETAn, EU:n ja Naton aluejohtaja Ola Henrikson. “Covid-19 -pandemian haasteista huolimatta siirtolentoja tapahtuu melkein joka viikko. Toivomme, että tämä vauhti säilyy ja laajenee, kun lisää Euroopan valtioita tulee pian mukaan.”

“Euroopassa on ollut tarvetta parantaa vastuunjakoa, erityisesti ilman huoltajaa olevien lasten ja muiden haavoittuvaisten ihmisten uudelleensijoittamiseksi Kreikasta, ja olemme erittäin tyytyväisiä nähdessämme tämän saavan konkreettisen muodon ja laajenevan vähitellen”, kertoi Pascale Moreau, UNHCR:n Euroopan johtaja. “Olemme kiitollisia asianomaisille maille ja toivomme, että yhä useampi maa seuraa tätä positiivista esimerkkiä ja osoittaa solidaarisuuttaan Kreikkaa kohtaan.”

“Ilman huoltajaa olevien alaikäisten ja muiden haavoittuvaisten lasten uudelleensijoittaminen on edelleen tärkeä osa pakolais- ja maahanmuuttajalasten oikeuksien suojelua”, kertoi UNICEFin Euroopan ja Keski-Aasian aluejohtaja sekä pakolaisten ja maahanmuuttajien Euroopan avun erityiskoordinaattori Afshan Khan.  “Näillä lapsilla, joista monet ovat paenneet äärimmäistä köyhyyttä ja konflikteja, on oikeus olla turvassa ja saavuttaa täysi potentiaalinsa.”

Ennen lähtöä ja päivitettyjen tietojen avulla UNHCR, EASO, UNICEF ja kansalaisjärjestökumppanit tukevat lapsen edun arviointia varmistaakseen, että uudelleensijoittaminen on asianmukaista näille lapsille, joiden tietoon perustuvat näkemykset otetaan myös huomioon prosessin aikana. Samanaikaisesti suoritetaan maahanmuuttoa edeltävä terveystarkastus, johon sisältyy myös koronavirustesti, Kreikan ja uudelleensijoittamisen kohteena olevien jäsenvaltioiden laatimien protokollien mukaisesti.

Syyskuun puolivälissä Kreikassa oli lähes 4400 ilman huoltajaa ja erillään asuvaa lasta, jotka tarvitsivat kiireellisesti kestäviä ratkaisuja esimerkiksi nopeutetun rekisteröinnin, perheenyhdistämisen ja uudelleensijoittamisen suhteen. Heistä yli 1000 on alttiita vakaville riskeille, kuten hyväksikäytölle ja väkivallalle, ja heitä uhkaavat asunnottomuus ja epävarmat olosuhteet kaupunkikeskuksissa.

Virastot vaativat EU:lta lisää solidaarisuutta uudelleensijoittamisen suhteen Euroopan komission julkaistua uuden muuttoliike- ja turvapaikkasopimuksen, joka sisältää joukon lainsäädäntöehdotuksia koskien EU:n lähestymistapaa muuttoliikkeeseen ja turvapaikkoihin. Sopimuksen julkaisu tarjoaa EU:lle ainutlaatuisen mahdollisuuden siirtyä kertaluonteisista uudelleensijoittamisharjoituksista ennustettavimpiin järjestelyihin koskien EU:n sisällä tapahtuvaa uudelleensijoittamista pidemmän aikavälin vaikutusten varmistamiseksi.

Lisätietoja: IOM:n tietolomake Kreikasta saapuvista uudelleensijoituksista

UNHCR:n selitys ilman huoltajaa olevien lasten uudelleensijoittamisesta muualle Kreikasta: https://data2.unhcr.org/en/documents/details/78746