Euroopan pakolaistilanne

Vaino, konfliktit ja köyhyys ovat ajaneet ihmisiä pakenemaan Eurooppaan. Monet etsivät turvaa itselleen ja perheelleen, henkensä uhalla vaarallisella matkalla.

Lahjoita nyt

11 556

ihmistä on vaarantanut elämänsä saapuessaan meren yli Eurooppaan tähän mennessä vuonna 2019

311

uskotaan hukkuneen tähän mennessä vuonna 2019

Lisää tilastoja(??)

Päivitetty 3. huhtikuuta 2019

Euroopan ja Välimeren hätätilanne

Vuonna 2016 arvioitiin olevan 362 000 pakolaista ja maahanmuuttajaa, jotka joutuivat menemään Välimeren yli vuonna 2016.  Italiaan saapui 181 400 ihmistä ja Kreikkaan 173 450 henkilöä. Vuonna 2017  yli 185 000 pakolaista ja maahanmuuttajia saapuivat Eurooppaan ja vuonna 2018 numero oli yli 141 000. Merellä tapahtuvan pelastustoiminnan on oltava etusijalla kun näin useita elämiä on vaarassa.

Tämä suuntautuminen kohti Eurooppaa aiheuttaa edelleen tuhoisia ihmishenkien menetyksiä. Vaikka tulijoiden määrä laskee, yhä useampi menettää hengensä matkalla, mikä todistaa matkan vaarallisuutta. Vuoden 2017 alusta yli 3 100 ihmisen uskotaan kuolleen tai kadonneen ylittäessään Välimerta Eurooppaan, ja useiden muiden ihmisten uskotaan kadonneen reitillä. Riskit eivät pääty Eurooppaan saapuessa. Ne, jotka jatkavat matkaa, ovat ilmoittaneet lukuisista väärinkäytöksistä, esimerkiksi pakottamisesta rajojen yli palaamiseen.

Huolimatta edistyksestä turvallisten reittien määrän lisäämisessä Eurooppaan, ne ovat liian pieniä tarjotakseen käyttökelpoisen vaihtoehdon suojellakseen ihmisen riskialttiilta epäsäännölliseltä matkalta. Lisätoimia tarvitaan nykyisten oikeudellisten käytäntöjen, myös perheenyhdistämisen, lisäämiseksi. UNHCR kehottaa EU- ja muita maita tarjoamaan 40 000 uutta uudelleensijoittamispaikkaa pakolaisille 15 Keski-Välimeren reitillä sijaitsevista valtiosta, jolla täydennettään jo olemassa olevia sitoumuksia.

Eurooppaan saapuvat henkilöt tarvitsevat riittävän vastaanoton ja avun sekä oikeudenmukaiset ja tehokkaat turvapaikkamenettelyt. Tämä koskee erityisesti henkilöitä, joilla on erityistarpeita, mukaan lukien ilman huoltajaa ja yksin saapuvat lapset ja seksuaalisen ja sukupuoleen perustuvan väkivallan uhreiksi joutuneet. EU:ssa tarvitaan enemmän solidaarisuutta suojelun varmistamiseksi muun muassa tehokkaan ja nopean perheiden yhdistämisen ja uudelleensijoittamisen kautta.

Kaiken kaikkiaan on tarpeen laatia kattava toimintasuunnitelma, joka tukee pitkän tähtäimen ratkaisuja monimuotoiseen maahanmuuton ongelmaan ja auttaa ratkaisemaan sen perimmäiset syyt läheisessä yhteistyössä lähtö- ja kauttakulkumaiden kanssa kansainvälisen oikeuden mukaisesti.

”Yksinkertainen totuus on, että pakolaiset eivät vaaranna heidän elämäänsä niin vaarallisella matkalla, jos he voisivat menestyä missä he ovat.”

Melissa Fleming, UNHCR

Mitä UNHCR tekee auttaakseen?

UNHCR  työskentelee yhteistyössä kumppaneiden kanssa tarjoamalla laajaa tukea ja apua Euroopassa pakolaisille ja turvapaikanhakijoille. Näihin toimiin kuuluvat humanitaarinen ja raha-apu, majoitusapu ja tuki vastaanotto-olosuhteiden parantamiseksi, seksuaalisen ja sukupuoleen perustuvan väkivallan ehkäiseminen ja torjuminen, suojelun seuranta ja toimet, pakolaisyhteisöjen kanssa läheinen työskentely heidän osallistumisensa lisäämiseen, tunnistaminen ja tuki henkilöille, joilla on erityistarpeita mukaan lukien ilman huoltajaa olevat lapset, sekä asianmukainen palvelu.

  • UNHCR käynnisti RMRP-ohjelman (regional Refugee and Migrant Response Plan), jonka tarkoituksena on yhdessä 60 kumppanin kanssa vastata EU:hun saapuneiden pakolaisten ja maahanmuuttajien suojelutarpeisiin asianmukaisesti.
  • Parantaakseen ilman vanhempaa tai huoltajaa saapuvien pakolaislasten tilannetta UNHCR, UNICEF ja IRC julkaisivat etenemissuunnitelman ja ”Call to Action” toimintapyynnön näiden lasten auttamiseksi.
  • UNHCR:llä on käytännönläheinen näkemys EU:n globaaleista sitoutumisesta pakolaisten kanssa ja turvapaikkajärjestelmän uudistamisesta. Raportissaan “Better Protecting Refugees in the EU and Globally” UNHCR on asettanut käytännönläheisen näkemyksen EU:n sitoutumisesta maailmanlaajuiseen pakolaisten auttamiseen ja turvapaikkajärjestelmänsä uudistamiseen.