Yli 5,6 miljoonaa ihmistä on paennut Syyriasta vuoden 2011 jälkeen ja hakenut turvaa Libanonista, Jordaniasta, Irakista ja muista maista.

Miljoonia ihmisiä on myös paossa kotiseudultaan Syyrian sisällä. Sodan jatkuessa toivo hiipuu nopeasti. UNHCR tekee parhaansa auttaakseen koko alueella.

Lahjoita nyt

11 miljoonaa

ihmistä ovat joutuneet pakenemaan kodeistaan Syyriasta vuodesta 2011.

6 miljoonaa

ovat maan sisäisiä pakolaisia.

2,5 miljoonaa

naapurimaihin paenneista syyrialaisita ovat lapsia.

Lisätietoja kriisistä löydät täältä

Päivitetty 17. maaliskuuta 2020

Luoteis-Syyria

Päivittäiset ilmaiskut ja jatkuva konflikti ovat pakottaneet miljoonat jättämään kotinsa Syyriassa. Nykyinen tilanne on erityisen huolestuttava Idlibin maakunnassa maan luoteisosassa. Alle kolmen kuukauden kuluessa lähes miljoona ihmistä on paennut kodeistaan, ja jatkuvat pommitukset ovat tehneet maakunnasta erittäin vaarallisen. Hyökkäyksiä on tehty sekä kouluihin että sairaaloihin, ja useita ihmisiä on kuollut. Syyrian tilanteen vaarallisuuden vuoksi YK:n pakolaiskomissaari Filippo Grandi vetosi voimakkaasti kriisin osapuoliin ja kansainväliseen yhteisöön:

”Taisteluiden on loputtava ja turvaan pääseminen on varmistettava ihmishenkien pelastamiseksi…  Avun kiireellisyys voimistuu päivä päivältä. Emme voi hyväksyä sitä, että tuhannet viattomat ihmiset joutuvat maksamaan kohtuuttoman hinnan kansainvälisen yhteisön erimielisyyksistä. Yhteisön kyvyttömyys löytää ratkaisu Syyrian kriisiin jättää syvän jäljen yhteiseen kansainväliseen omaantuntoomme.”

Luoteis-Syyriassa asuu tällä hetkellä arviolta yli neljä miljoonaa siviiliä. Monet heistä ovat olleet paossa kotiseuduiltaan jo useita vuosia ja ovat joutuneet pakenemaan useita kertoja. Noin 80 prosenttia hiljattain paenneista ihmisistä on naisia ja lapsia. Myös monet vanhukset ovat vaarassa. Vanhuksista jopa 17 000 on jäänyt ilman suojaa, mikä tekee heistä erityisen haavoittuvia.

Koillis-Syyria

Viimeisin Koillis-Syyrian konflikti on lisännyt naapurimaahan Irakiin pakenevien syyrialaisten määrää. Lokakuun 2019 ja tammikuun 2020 välisenä aikana 20 400 syyrialaista on löytänyt turvan Irakista. Monet heistä asuvat nyt Bardarashin pakolaisleirillä, joka sijaitsee noin 140 kilometriä itään Irakin ja Syyrian välisestä rajasta. Suurin osa leirissä asuvista syyrialaisista on kotoisin Koillis-Syyriasta, jossa he ovat joutuneet pommitusten ja kranaatti-iskujen kohteeksi. Kolme neljäsosaa leirin asukkaista on naisia ja lapsia. Lapsista monet ovat ilman huoltajaa liikkeellä olevia pakolaislapsia.

Kokonaistilanne Syyriassa

Miljoonat syyrialaiset ovat paenneet rajojen yli pommeja ja luoteja, jotka ovat tuhonneet heidän kotinsa.

Turkki on ottanut vastaan eniten rekisteröityjä syyrialaispakolaisia, määrän ollessa tällä hetkellä 3,5 miljoonaa. Suurin osa heistä elää kaupunkialueilla ankarissa olosuhteissa, kun taas pakolaisleireille on sijoitettu 300 000 ihmistä.

Elämä Libanonissa on jokapäiväistä kamppailua yli 900 000 maassa asuvalle syyrialaispakolaiselle. Monilla heistä on taloudellisia resursseja vain niukasti tai ei lainkaan, ja noin 70 prosenttia heistä elää köyhyysrajan alapuolella. Syyrian pakolaisia varten ei ole virallisia pakolaisleirejä, minkä seurauksena he elävät kaupungeissa tai maaseudulla yli 2 100 eri yhteisössä ja paikassa. Pakolaiset jakavat usein ahtaan ja täpötäyden majoitustilan muiden pakolaisperheiden kanssa.

”Me ajattelimme, että ehkä nyt on meidän vuoromme kuolla. Mutta koska me emme halunneet kuolla, me päätimme lähteä. ”

Sahar, 25, syyrialainen pakolainen Libanonissa

Jordaniassa on tällä hetkellä yli 655 000 miestä, naista ja lasta maanpaossa. Noin 80 prosenttia heistä asuu leirien ulkopuolella. Yli 139 000 pakolaista on löytänyt turvan Za’atarin ja Azraqin leireiltä. Monien maahan tulleiden taloudelliset resurssit olivat vähäiset, eivätkä ne riittäneet kattamaan edes perustarpeita. Myös ne ihmiset, jotka pystyivät aluksi käyttämään säästöjään tai saivat isäntäperheiltä tukea, tarvitsevat nyt enenevässä määrin apua. Arviolta 93 prosenttia Jordaniassa asuvista pakolaisista elää köyhyysrajan alapuolella.

Myös Syyrian naapurimaat Irak ja Egypti ovat vastaanottaneet suuren määrän syyrialaisia pakolaisia. Helmikuussa 2020 saatujen tietojen mukaan Irakissa asuu 247 000 syyrialaista ja lähes 130 000 syyrialaista on paennut Egyptiin. UNHCR auttaa kaikkia viittä maata tarjoamalla turvaa ja suojaa sekä oikeudellista ja psykologista tukea.

Elämä maanpaossa voi olla vaikeaa, mutta Syyrian tilanne on vieläkin kriittisempi.

”Syyria on aikamme suurin humanitaarinen ja pakolaiskriisi. Se aiheuttaa jatkuvasti kärsimystä miljoonille ihmisille, minkä pitäisi aiheuttaa tuen vyöryn ympäri maailmaa.”

Filippo Grandi, YK:n pakolaisvaltuutettu

Miten UNHCR auttaa?

Tarjoamme elintärkeää humanitaarista apua syyrialaisille pakolaisille. Autamme kaikkein haavoittuvaisimpia antamalla rahaa lääkkeisiin ja ruokaan, liesiin ja lämmityspolttoaineeseen, telttojen eristämiseen, lämpöhuopiin ja talvivaatteisiin.

Luoteis-Syyriassa UNHCR on jakanut yhteistyökumppaneidensa kanssa hätäapuna esimerkiksi talvivaatteita ja lämpöhuopia 36 800 alueella asuvalle Syyrian sisäiselle pakolaiselle koko talvikauden aikana. Olemme toimittaneet myös suojaa, turvaa ja psykososiaalista tukea yli 9 000 henkilölle, jotka ovat traumatisoituneet kokemastaan. Tähän mennessä olemme järjestäneet suojaa jo 22 400 henkilölle.

Vuonna 2019 julkaisimme 3RP – Regional Refugee and Resilience Plan -suunnitelman, joka sisältää strategiamme Syyriassa vuosina 2020 ja 2021 tehtävälle työlle. Suunnitelmassa esitellään toimet, joilla varmistamme, että syyrialaiset pakolaiset voivat jatkaa turvapaikan ja kansainvälisen suojelun hakemista sekä turvaamme sen, että pakolaisten psykologiset ja fysiologiset perustarpeet täytetään ihmisarvoisen ja turvallisen elämän tukemiseksi.  Toinen tärkeä tavoite on parantaa ja tukea yhä useampien pakolaisten itsenäistä toimintakykyä. UNHCR jatkaa myös Syyrian kansallisten ja paikallisten instituutioiden sekä naapurimaiden tukemista toimittamalla tarvittavia perusresursseja, jotta maat pystyvät vastaamaan pakolaisten nykyisiin ja myös tuleviin tarpeisiin.

Päivitetty huhtikuussa 2020

Lue lisää työstämme Syyriassa löydät UNHCR Syyrian verkkosivuilta.