'
;

Kansalaisjärjestöt

Pidämme hyvin tärkeänä kumppaneiden kanssa tapahtuvan yhteistyön jatkuvaa kehittämistä, erityisesti edistämällä kansallisten kumppanien roolia etulinjan toimijoina hätäoperaatioissa.

UNHCR:llä on strategisia kumppanuuksia yli 900 kumppanin kanssa, mukaan lukien kansalaisjärjestöt, valtiolliset instituutiot ja Yhdistyneiden kansakuntien järjestöt. Ohjaamme 40 prosenttia vuosittaisista kuluistamme kumppaneillemme ohjelmien tai projektien toteuttamiseen suojelun ja ratkaisujen tarjoamiseksi ihmisille, jotka joutuvat pakenemaan kotiseudultaan.

UNHCR on tehnyt yhteistyötä kansalaisjärjestöjen kanssa siitä lähtien, kun aloitimme pakolaisten auttamisen 1950-luvun alussa. Työmme lisääntyi ja järjestömme kasvoi, kun pyrimme vastaamaan pakolaiskriiseihin 1960-, 70- ja 80-luvuilla erityisesti Afrikassa, Aasiassa ja Keski-Amerikassa, ja samalla sidoksemme vastikään perustettujen humanitaaristen ja pakolaisiin liittyvien kansalaisjärjestöjen laajaan kirjoon voimistuivat.

Vuonna 2007 UNHCR otti käyttöön Global Humanitarian Platform -alustan kumppanuusperiaatteet (Principles of Partnership), joissa on määritelty yleiset tasavertaisuuden, läpinäkyvyyden, täydentävyyden ja tuloskeskeisen lähestymistavan periaatteet kaikissa humanitaarisissa ryhmissä. Yhdistimme kumppanuusperiaatteet ”Framework for Implementing with Partners” -kehykseemme institutionaalisena lähestymistapana yhteistyökumppanuuksien muodostamiseen.
Vuosittainen konsultaatio (Annual Consultation) kansalaisjärjestöjen kanssa kokoaa yhteen kansallisia ja kansainvälisiä kansalaisjärjestöjä ympäri maailman. Se on tärkeä foorumi kansalaisjärjestöille ja valtioille verkostoitumiseen, keskusteluun ja näkökulmien vaihtamiseen UNHCR:n kanssa tasavertaisina kumppaneina. Kansalaisjärjestöt ovat toivottaneet tämän lähestymistavan tervetulleeksi.

”UNHCR:llä on ollut erinomaiset suhteet vapaaehtoistyön järjestöihin. Heidän työnsä on todella korvaamatonta ja mittaamattoman arvokasta pakolaisille.”

Tri Van HeuvenGoedhart, ensimmäinen YK:n pakolaiskomissaari, 1954

Nykyään kansalaisjärjestöt toimivat vahvasti apunamme laajan projektien kirjon toteutuksessa, mukaan lukien avun jakamis-, suojelu-, logistiikka-, majoitus-, terveys-, vesi-, sanitaatio-, ravitsemus- ja koulutusprojektit.

UNHCR:n kanssa yhteistyöstä kiinnostuneita kumppaneita pyydetään rekisteröitymään Partner Portal -kumppanuusportaaliin, joka on interaktiivinen työkalu tehokkaampaan kommunikaatioon UNHCR:n ja kumppaneidemme välillä.