Pakolaisten integrointi on monitahoinen prosessi, joka edellyttää kaikkien osapuolien ponnisteluja.

Pakolaisten pitää sopeutua vastaanottavaan yhteiskuntaan ilman omasta kulttuuri-identiteetistä luopumista, ja vastaanottavilla yhteisöillä ja julkisilla instituutioilla tulee olla valmius toivottaa pakolaiset tervetulleiksi ja vastata monimuotoisen väestön tarpeisiin

Vuoden 1951 sopimus ja siihen liittyvä vuoden 1967 pöytäkirja painottavat pakolaisten integrointia. Vuoden 1951 sopimus listaa sosiaaliset ja taloudelliset oikeudet, jotka on suunniteltu tukemaan integrointia ja sen artikla 34 kehottaa valtioita helpottamaan pakolaisten ”integraatiota ja kansalaisoikeuksien myöntämistä”.